W niedzielę 19 marca 2023 r. w ośrodku franciszkańskim „Madonnina del Lago” w Pergusa odbył się dzień Laudato si’, poświęcony podnoszeniu świadomości na temat globalnego kryzysu ekologicznego.

Wydarzenie, w którym uczestniczyli i zaangażowali się liczni przedstawiciele stowarzyszeń i wspólnot franciszkańskich z Sycylii, zostało zapoczątkowane krótkim wystąpieniem ministra prowincjalnego prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) fr. Gaspare LA BARBERA oraz modlitwą zaczerpniętą z Pochwały stworzeń św. Franciszka z Asyżu.
Zaraz potem odbył się pokaz filmu dokumentalnego La lettera, wyprodukowanego przez ruch Laudato si’ i zespół „Off the Fence”, zdobywcę Oscara 2021.
Film, powstały z inspiracji encykliki papieża Franciszka poświęconej trosce o nasz wspólny dom, poprzez wypowiedzi czterech głównych mówców ukazał w jasny i dobitny sposób, co dzieje się z ziemią i z ubogimi z powodu konkretnych i bieżących sytuacji kryzysowych, takich jak kryzys klimatyczny, utrata różnorodności biologicznej, pogorszenie jakości życia ludzkiego oraz silna i rosnąca niesprawiedliwość społeczna.
Po projekcji animatorzy ruchu Laudato si’ poprowadzili debatę na temat tego, co wspólnie zobaczyli i usłyszeli. Pojawiło się wiele wypowiedzi dających do myślenia. Zarówno młodzi, jak i starsi, wnieśli ważny wkład, pokazując swój punkt widzenia, dzieląc się pomysłami i odczuciami, proponując konkretne inicjatywy. Stworzyło to klimat refleksji i otwartości, na którym tak bardzo zależy papieżowi Franciszkowi. To właśnie papież zachęca do pilnego nawiązania i odnowienia dialogu i dyskusji na temat sposobu, w jaki chcemy budować naszą przyszłość.
Po południu animatorzy ruchu Laudato si’ wyjaśnili pojęcie „ekologii integralnej”, a następnie poprosili uczestników, aby każdy w swojej lokalnej rzeczywistości dzielił się tym, co usłyszał i czego nauczył się do tej pory, ponieważ tylko w ten sposób będzie można wnieść wstępny i fundamentalny wkład. Należy wyrazić nadzieję, że ci, którzy wzięli udział w dzisiejszym wydarzeniu, będą mogli podjąć działania mające na celu podniesienie świadomości w swoich społecznościach, promując przesłanie encykliki w parafii, szkole, stowarzyszeniu itp. Chodzi o to, aby jak najskuteczniej szerzyć przesłanie promujące „myślenie ekologiczne”.
Mszy św. na zakończenie obrad przewodniczył minister prowincjalny.
Był to dzień intensywnego i bogatego współdzielenia się, co pozwoliło wszystkim doświadczyć jednego z wyrażeń usłyszanych podczas projekcji filmu dokumentalnego: musimy być „jak orkiestra: orkiestra działa właśnie dlatego, że jest różnorodna, każdy wnosi swój wkład”.
W ślad za duchowością franciszkańską, która jest podstawą papieskiej encykliki, przypomniano, że wszyscy ludzie i wszystkie rzeczy mają wspólne pochodzenie, a przeżywanie spotkania i braterstwa między ludźmi o różnych historiach, doświadczeniach i wrażliwościach uświadomiło, że wszystkie różnice można przezwyciężyć, a nawet dowartościować, aby przyczynić się do osiągnięcia jednego celu: troski i ochrony stworzenia, będącego domem nas wszystkich.

Fr. Rosario TERRANOVA