W sobotę 11 września 2021 r., o godz. 18.30, w bazylice mniejszej św. Franciszka z Asyżu w Palermo, fr. Rosario TERRANOVA z prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abp. Corrado LOREFICE, arcybiskupa Palermo.

W uroczystości wzięli udział: minister prowincjalny prowincji sycylijskiej fr. Gaspare LA BARBERA, asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN, kustosz kustodii prowincjalnej świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria) fr. Giorgio TASSONE, liczni kapłani ze wspólnoty prowincjalnej i diecezjalnej. Następnego dnia, w niedzielę 12 września, neoprezbiter przewodniczył Mszy św. prymicyjnej we wspomnianej bazylice w Palermo.
W homilii abp LOREFICE skierował bardzo ciepłe i ojcowskie słowa do fr. Rosario i do przybyłych wiernych. Porównał postać Sługi Pańskiego z Księgi Izajasza do posługi kapłańskiej. Kapłan jest tym, któremu Bóg otwiera ucho, aby słuchał Jego Słowa, tego, co mówi mu przynależność do Pana. Jest tym, który nie dając się uwieść ludzkiej logice, nie jest „zgorszeniem” dla Boga, ale współpracuje z Nim w wypełnianiu Jego woli. Bóg nigdy nie przestaje prosić swoich kapłanów, by szli za Nim, by byli sługami Ewangelii. Zwracając się do przyjmującego święcenia, arcybiskup nawiązał także do św. Franciszka z Asyżu, człowieka, który stał się żywą Ewangelią, który przyjął sposób życia według Ewangelii i upodobnił się do niej. Zachęcił fr. Rosario, aby zawsze pamiętał, że otrzymuje dar kapłaństwa służebnego, które jest i zawsze pozostanie darmowym darem Boga dla Jego ludu.
Zapewniamy fr. Rosario o naszej modlitwie, aby jego posługa kapłańska była owocna, podobnie jak posługa sekretarza prowincji, którą niedawno powierzyła mu kapituła prowincjalna.

Prowincja sycylijska