Na dwie zmiany, 22-23 i 24-25 października 2019 r., bracia mniejsi konwentualni z Neapolu zebrali się w odrestaurowanym domu rekolekcyjnym w Montella, aby po bolesnym zniesieniu wspólnot zakonnych w XIX wieku uczcić stulecie odrodzenia prowincji.

Ówczesny minister generalny fr. Domenico TAVANI ogłosił zamiar przeprowadzenia wizytacji kanonicznej w Kampanii, mającej się rozpocząć od 24 lipca 1919 r. Z kolei w dniach 20-22 sierpnia 1919 r. odbyła się pierwsza kapituła prowincjalna w Portici, której przewodniczył sekretarz generalny fr. Luigi BONDINI. Ministrem prowincjalnym został wybrany fr. Giuseppe DE FALCO, który w programie wskazał „trzy cele do osiągnięcia: po pierwsze, rozwijać we wspólnotach dyscyplinę i obserwancję zakonną; po drugie, sprzyjać wzrostowi powołań; po trzecie, uporządkować kwestie administracyjne”.
Otóż na tej pierwszej kapitule razem ze wszystkimi współbraćmi, którzy nas poprzedzili, „wspierani przez anonimowe dzieło osób konsekrowanych należących do trzeciego Zakonu franciszkańskiego, Młodzieży Franciszkańskiej, Rycerstwa Niepokalanej bądź wiernych z naszych kościołów”, jak rosnące ziarnko byli obecni wszyscy bracia z dzisiejszej prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol) i wszyscy ci, których Pan zaprosi do pracy w winnicy ewangelicznej.
Liturgia przygotowana na podwójne spotkanie z okazji stulecia była hymnem uwielbienia i prawdziwym dziękczynieniem dla „Boga, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas aż do końca: każdą jednostkę i ludzkość w całości” (Papież Benedykt XVI, Spe salvi, 31).
O rys historyczny prowincji zadbał fr. Felice AUTIERI, który w skrócie ożywił „sto lat wydarzeń i o różnych obliczach”, przechodząc od wiernych zapisów przeszłości do kroniki naszych dni. Warto dodać, że już trzy tygodnie wcześniej, 4 października, ukazała się książka Między pamięcią a kroniką. 1919-2019: sto lat wydarzeń i o różnych obliczach, wydana na prawach rękopisu przez sekretariat prowincji.
Fr. Vincenzo IPPOLITO OFM, przywołując pouczenie św. Pawła skierowane do Tymoteusza (2 Tm 1, 6), przypomniał zachętę św. Jana Pawła II zawartą w Vita consecrata: „Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową, wielką historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł” (nr 110). Nie jest to zatem historia autoreferencyjna, ale teraźniejszość i przyszłość oświetlone przeszłością.
Celebracje liturgiczne (Eucharystia, jutrznia i nieszpory), chwile dyskusji i braterstwa zwieńczyły napięty program.

Serdeczne podziękowanie należy się miejscowej wspólnocie, członkom FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej, którzy radośnie pomagali przy podjęciu przybyłych, ich obsłudze i w stołówce.

Fra Giorgio TUFANO Segretario provinciale