2 stycznia 2023 r. kustodia prowincjalna Niepokalanego Poczęcia NMP w Słowacji świętowała 20-lecie swego istnienia.

Na uroczystość jubileuszową do kościoła Świętego Ducha w Lewoczy przybyli: asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Tomáš LESŇÁK, przewodniczący FEMO i minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB, wikariusz kustodii Krzyża Świętego na Ukrainie fr. Stanisław PĘKALA, kustosz prowincjalny kustodii słowackiej fr. Lucjan M. BOGUCKI, współbracia z Polski i Czech, kapłani zakonni i diecezjalni, osoby konsekrowane.
Mszy św. dziękczynnej przewodniczył administrator diecezji spiskiej bp Ján KUBOŠ. W homilii zaapelował do braci i wiernych, aby starali się być zawsze blisko Jezusa. „Ze wzrokiem utkwionym w Chrystusa oddajmy się chętnie na służbę Bogu i bliźnim, tak jak Niepokalana, wasza Patronka. Spróbujmy szerzyć wokół siebie prawdziwą radość. Wszak Ona, przyczyna naszej radości, nieustannie błaga nas o tę radość. Tego życzę całej rodzinie franciszkanów na Słowacji na dalsze lata” – mówił.
Na zakończenie uroczystości asystent generalny, minister prowincjalny i kustosz prowincjalny skierowali do wszystkich zgromadzonych braci słowa zachęty do dziękczynienia Bogu za to, co do tej pory udało się zrobić dobrego, ale jednocześnie prosili, aby patrzyli w przyszłość z nadzieją i wiarą, ponieważ Bóg może czynić w naszym życiu rzeczy nowe i cudowne.
„Wszystkim dobroczyńcom i przyjaciołom pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za to, że byli z nami przez minione lata nie tylko w radosnych, ale i trudnych chwilach. A na przyszłość polecamy się waszej modlitwie, bo każda wspólnota, w tym zakonna, potrzebuje takiego wsparcia” – napisali franciszkanie na stronie internetowej kustodii.
Bracia mniejsi konwentualni ze Słowacji zostali włączeni w 1993 r. do prowincji krakowskiej, która hojnie wsparła ich personalnie. Na początku lat 90. na terenie kraju mieszkało zaledwie dwóch braci Słowaków: fr. Vavrinec HLAVATÝ i fr. Odilo MRÁZ. Polscy zakonnicy stopniowo przywracali nie tylko klasztory, ale przede wszystkim naszą obecność na terenie Słowacji. Owocem ich pracy było także wiele rodzimych powołań do naszego Zakonu.
We wrześniu 2002 r. w Zubercu na Orawie odbyła się kapituła prowincjalna nadzwyczajna prowincji krakowskiej. Jej głównym zadaniem było rozeznanie, czy utworzyć kustodię słowacką. Ojcowie kapitulni podjęli decyzję o otwarciu nowej jurysdykcji z dniem 1 stycznia 2003 r.
Pierwsza kapituła kustodialna odbyła się w dwóch częściach: 6-7 stycznia 2003 r. w Lewoczy i 10-12 czerwca 2003 r. w Brehovie. Podczas zebrań plenarnych bracia wybrali kustosza, definitorium i gwardianów klasztorów. Ponadto wytyczyli plan czteroletni oraz wskazali na najważniejsze zadania swojej posługi.
Pierwszym kustoszem został fr. Lucjan M. BOGUCKI, który pełnił ten urząd przez dwie kolejne kadencje (osiem lat). Jego następcą, również przez dwie kadencje, był fr. Tomáš LESŇÁK. Od 2019 r. jest nim ponownie fr. Lucjan M. BOGUCKI.
Obecnie franciszkanie na Słowacji mają cztery klasztory: Bratysława, Brehov, Lewocza, Spišský Štvrtok. We wszystkich tych miejscowościach, oprócz Lewoczy, prowadzą parafie. Kustodia liczy 20 zakonników, a niektórzy z nich pracują poza granicami kraju: fr. Tomáš LESŇÁK służy jako asystent generalny FEMO, fr. Peter PIKULÍK studiuje teologię w Rzymie, fr. Jonáš František ČARNÝ odbywa formację w postulacie w Gnieźnie w Polsce.

Fr. Jaroslav CÁR
Fot. fr. Peter PIKULÍK