W Klasztorze Św. Franciszka w Brehowie odbyła się w dniach 18-20 kwietnia 2023 roku pierwsza część Kapituły kustodialnej zwyczajnej Kustodii Niepokalanego Poczęcia w Słowacji, należącej do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię (Polska – Kraków).

Obradom kapituły przewodniczył minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI oraz minister prowincjalny fr. Marian Gołąb. Obecny był również asystent generalny ds. FEMO fr. Tomáš LESŇAK. W kapitule uczestniczyło 20 zakonników.
Zgodnie ze wskazaniem Dyrektorium kapituła została poprzedzona dniem skupienia, poprowadzonym przez czeskiego prowincjała fr. Piotra PAWLIKA.
W pierwszej części zostały odczytane sprawozdania dotyczące życia w kustodii. Następnie bracia kapitulni w dwóch grupach, już bez generała, prowincjała i kustosza, dyskutowali nad najważniejszymi aspektami sprawozdań i oceniali życie w kustodii w ostatnim czteroleciu.
Podczas trzeciej sesji kapituły zastał wybrany na nowego kustosza fr. Martin M. KOLLÁR (1. kadencja). W kolejnej, czwartej sesji, wybrano definitorium kustodialne. W jego skład weszli: fr. Lucjan M. BOGUCKI (wikariusz, 1. kadencja), fr. Jaroslav M. CÁR (sekretarz, 2. kadencja) i fr. Peter GALLIK (asystent, ekonom i poborca, 1. kadencja).
Kapituła przebiegła w braterskiej atmosferze, pełnej pokoju i optymizmu. Kustosz i całe zgromadzenie zawierzyli Panu rozpoczęte czterolecie (2023-2027), wzywając także wstawiennictwa i opieki Matki Bożej Niepokalanej, patronki kustodii, i Serafickiego Ojca Franciszka.
Druga część kapituły przewidziana jest w dniach 5-7 czerwca br. Przedmiotem obrad będzie Plan Czteroletni Kustodii, wybór nowych gwardianów i innych urzędników.

Fr. Jaroslav M. CÁR, sekretarz kustodii