W dniach 5-7 czerwca 2023 r. w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Brehovie odbyła się druga część kapituły kustodialnej zwyczajnej kustodii Niepokalanego Poczęcia NMP w Słowacji.

W obradach uczestniczyli również asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Tomáš LESŇÁK i minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB.
Pod przewodnictwem kustosza prowincjalnego fr. Martina M. KOLLÁRA bracia kapitulni omówili i zatwierdzili czteroletni plan kustodialny na lata 2023-2027, zawierający trzy sekcje: życie duchowe i formacja, apostolat (duszpasterstwo) i kwestie ekonomiczne. Przyjęli ponadto kilka uchwał, dotyczących m. in. zebrania i opracowania dokumentów potrzebnych do otwarcia procesu beatyfikacyjnego naszego współbrata fr. Štefana IGLÓDI, mianowania wicepostulatora, a także przygotowania miejsca, gdzie będą przeniesione szczątki fr. Štefana i innych naszych braci męczenników z Radu.
Podczas szóstej sesji, zgodnie z dyrektorium kapituły, zostali wybrani gwardiani: fr. Lucjan M. BOGUCKI – klasztor św. Franciszka z Asyżu w Bratysławie, fr. Adam BARAN – klasztor Wniebowzięcia Matki Bożej w Spišský Štvrtok, fr. Tomáš M. VLČEK – klasztor Ducha Świętego w Lewoczy, fr. Jozef SUKENÍK – klasztor św. Franciszka z Asyżu w Brehovie.
Ponadto asystentem ds. powołań został wybrany fr. Tomáš M. VLČEK, asystentem ds. formacji ustawicznej fr. Jozef SUKENÍK, a rektorem postnowicjatu fr. Jaroslav M. CÁR. Z kolei kustosz prowincjalny mianował asystentem narodowym Franciszkańskiego Zakonu Świeckich fr. Stanisława ROK.
Na zakończenie kapituły wszyscy bracia odmówili modlitwy za zmarłych współbraci z kustodii i z prowincji.

Fr. Jaroslav M. CÁR, sekretarz kustodii