23 lutego 2023 r. w klasztorze świętych Piotra i Pawła w Ptuj (Słowenia) odbyło się doroczne spotkanie definitoriów prowincji św. Hieronima w Chorwacji i prowincji św. Józefa w Słowenii.

Po wstępnej modlitwie i powitaniu ministrowie prowincjalni, fr. Milan KOS i fr. Miljenko HONTIĆ, przedstawili krótki przegląd obecnej sytuacji w prowincjach w okresie minionego roku, tj. od czasu ubiegłorocznych kapituł prowincjalnych. Obie prowincje przeprowadziły bowiem kapituły zwyczajne w lutym (pierwsza część) i w kwietniu ub. r. (druga część). Kolejnym punktem było przejrzenie i zaprezentowanie dokumentów, które obydwa definitoria przygotowały jako czteroletni plan prowincjalny.
Mówiono o obchodach 50-lecia prowincji słoweńskiej. Jednym z ważnych tematów była również wymiana doświadczeń w zakresie duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego. Sytuacja związana z powołaniami w prowincji słoweńskiej jest dość trudna, podobnie zresztą jak w Chorwacji. Po przerwie sfinalizowano organizację i program tegorocznego spotkania (Srečanje) dwóch prowincji, które odbywa się regularnie co roku. Jest to już tradycyjne spotkanie wszystkich członków sąsiadujących ze sobą prowincji, zwoływane na zmianę w innym kraju. W tym roku gospodarzem będzie prowincja chorwacka, a jako miejsce zaproponowano klasztor w Novi Marof.
Rozmawiano także o klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Danii. Klasztor należy do prowincji chorwackiej, ale jeden z braci z tej wspólnoty pochodzi z prowincji słoweńskiej i niedawno został on mianowany tymczasowym administratorem parafii w Nuuk na Grenlandii.
Na zakończenie obrad stwierdzono, że robocze spotkania definitoriów obu prowincji są wzajemnie owocne, ubogacające i będą kontynuowane w następnych latach.
Po południu definitoria podjęły odrębną pracę nad aktualnymi zagadnieniami swoich prowincji.

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji