W dniach 23-24 stycznia 2018 r. w klasztorze bł. Antona Martina SLOMŠEK w Olimje w Słowenii odbyło się doroczne spotkanie gwardianów z zarządem prowincji św. Józefa w Słowenii.

Byli obecni wszyscy gwardiani z 8 wspólnot prowincji oraz delegat domu filialnego, jak również całe definitorium prowincjalne z ministrem prowincjalnym fr. Milan KOS. W spotkaniu wziął też udział asystent generalny federacji CEF fr. Miljenko HONTIĆ.
Pierwszy dzień został poświęcony na relacje dotyczące aktualnej sytuacji wspólnot – klasztorów. Na jego zakończenie asystent generalny CEF wygłosił konferencję pt. „Przełożony – gwardian we wspólnocie: aspekty biblijne, franciszkańskie i prawne”.
Drugiego dnia na spotkanie dołączyli również ekonomowie klasztorów, którzy w obecności gwardianów przedłożyli sprawozdanie na temat sytuacji ekonomicznej każdego klasztoru. Na koniec ekonom prowincjalny przedstawił stan ekonomiczny prowincji.
W wolnym czasie asystent generalny spotkał się z definitorium prowincjalnym, by zastanowić się nad sprawozdaniem z wizytacji kanonicznej generalnej, przeprowadzonej w listopadzie 2016 r., dokonując weryfikacji i uaktualnienia sytuacji. Na zakończenie spotkania minister prowincjalny wyjaśnił niektóre nowe normy i przepisy państwowe, dotyczące zarządzania i uznawania klasztorów przez państwo słoweńskie.
W drugim dniu podczas obiadu świętowano imieniny zakonników przypadające w bieżącym miesiącu, na które przybyli także inni współbracia z prowincji.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF