27 maja 2023 r., w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, fr. Alejandro M. ALDAVERO ROMERO z prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii został wyświęcony na diakona w parafii św. Franciszka z Asyżu w Valladolid.

Mszy św. przewodniczył abp Luis ARGÜELLO GARCÍA, arcybiskup Valladolid, a wśród koncelebransów było wielu kapłanów, w tym minister prowincjalny fr. Juan Antonio ADÁNEZ SILVÁN, współbracia z prowincji, zakonnicy z różnych zakonów, duchowieństwo diecezjalne z Madrytu i Valladolid.
W homilii arcybiskup podkreślił głębokie znaczenie daru posługi diakońskiej w kontekście uroczystości Zesłania Ducha Świętego, „która mówi nam o tajemnicy Kościoła jako komunii miłości i wzajemnej służby”. Przypomniał, że „Duch Święty, zamieszkując w nas od dnia naszego chrztu i wyciskając jeszcze głębiej swoje znamię w sakramencie bierzmowania, kształtuje w nas te same uczucia Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie za braci”. Słowa arcybiskupa, pełne uznania i sympatii dla charyzmatu św. Franciszka oraz dla misji jego synów w mieście Valladolid poprzez naszą obecność w parafii i w szkole, były zachętą dla wszystkich obecnych, zwłaszcza dla współbrata przyjmującego diakonat, do naśladowania przykładu świętego z Asyżu, żyjąc jako bracia mniejsi i służąc wszystkim z miłości, zwłaszcza najbiedniejszym.
Na zakończenie uroczystości minister prowincjalny przypomniał, że „to dziwne słowo, tak rzadko używane, «diakonia», jest w rzeczywistości zwornikiem naszego powołania i misji w Kościele jako synów i braci św. Franciszka: być u stóp wszystkich, służąc z prostotą i pokorą”.
Nowy diakon przebywa obecnie w klasztorze św. Franciszka w Valladolid, gdzie łączy życie braterskie, studia i posługę w parafii i szkole, którą Zakon prowadzi od ponad 50 lat.
Dziękujemy Bogu za nowego szafarza słowa, liturgii i miłości. I prosimy Pana żniwa, aby pobłogosławił prowincję w Hiszpanii i cały Zakon, posyłając nowych braci.

Biuro ds. komunikacji prowincji hiszpańskiej