W dniach 12-16 listopada 2018 roku, na Sri Lance odbyło się doroczne spotkanie przełożonych federacji FAMC. Byli obecni wszyscy.

W trakcie spotkania dyskutowano nad dyrektorium domu nowicjackiego, wspólnego dla całej federacji, znajdującego się w Tagaytay na Filipinach. Dyrektorium przygotowali: delegat prowincjalny misji w Wietnamie fr. Joseph Luke VŨ, wychowawca z delegatury na Sri Lance fr. Martin PALLIKKARA i wikariusz kustodialny Kustodii Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury da Potenza na Filipinach fr. Emmanuel Jr. GIVA. Swoimi sugestiami z zebranymi podzielił się również sekretarz generalny ds. formacji (SGF) fr. Louis PANTHIRUVELIL. Dokument został przyjęty jednogłośnie.
Na zakończenie spotkania fr. Louis omówił jeszcze temat: „Nowe Konstytucje i ich wpływ na formacje początkową i ustawiczną”.
Uczestnicy wyrażają wielką wdzięczność fr. Ferdinandowi MELAPPILY THOMAS i współbraciom ze Sri Lanki za braterską gościnność.
W skład federacji FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals) wchodzą: Prowincji z Indii, Japonii i Korei Południowej; kustodie z Filipin i Indonezji; delegatura w Wietnamie i na Sri Lance.
Kolejne spotkanie odbędzie się w listopadzie 2019 r. w Wietnamie.

Fr. Benedict BAEK, asystent generalny FAMC