W dniach od 31 stycznia do 4 lutego 2022 r. kustodia prowincjalna św. Maksymiliana M. Kolbego w Tanzanii odprawiła doroczne rekolekcje. Odbyły się one w Lushoto Town w regionie Tanga (Tanzania) i zostały zorganizowane przez zarząd kustodii.

Rekolekcje prowadził fr. Joseph KACHELEWA, wychowawca z Seraphicum w Rzymie i współpracownik sekretariatu generalnego ds. formacji (SGF). Ich temat brzmiał: Być powołanym i wychowywanym do głoszenia Bożego królestwa pokoju. Nacisk został położony na dawanie świadectwa we wspólnotach klasztornych i w zaangażowaniu apostolskim, zanim dotrze się do otaczającego nas świata.
Z kolei w dniach 5-7 lutego gwardiani i proboszczowie wzięli udział w spotkaniu formacyjnym w Lushoto Town. Dla uczestników była to okazja do poszerzenia wiedzy, rozpalenia i ożywienia gorliwości, a także do spędzenia czasu we wspólnocie braterskiej.
Trzydniowe spotkanie prowadzili: fr. Piotr STANISŁAWCZYK, fr. Maximilianus SEMBIRING i fr. Joseph KACHELEWA, członkowie SGF. Poruszyli następujące zagadnienia: Znaczenie władzy i służby w życiu braci; Kapituła klasztorna jako uprzywilejowany moment w formacji braci; Życie braterskie jako teofania obecności Boga; Rozwiązywanie konfliktów w klasztorach i w naszych parafiach.
Każdy dzień rozpoczynał się Mszą św. i jutrznią, a kończył godziną czytań i nieszporami. Nie zabrakło również modlitwy Anioł Pański i modlitwy południowej. Był też czas na rekreację braterską. Na zakończenie spotkania uczestnicy wyrazili wdzięczność za możliwość pogłębienia formacji i podziękowali Bogu za wspólnie przeżyty czas.
W dniach od 7 do 11 lutego członkowie SGF odwiedzili wszystkie cztery klasztory kustodii. Szczególną uwagę zwrócili na klasztor w Arusha, gdzie mieści się nowicjat, a następnie na Morogoro, siedzibę postulatu. Przed przyjazdem do Arusha spędzili noc w Mwanga, pierwszym miejscu pobytu franciszkanów w Tanzanii (specjalne podziękowania są skierowane do gwardiana i wspólnoty w Mwanga za ich gościnność). Zwiedzili miejscowe pomieszczenia i byli zdumieni poświęceniem i zaangażowaniem braci.
8 lutego przybyli do Arusha w towarzystwie kustosza fr. Yeromini Miku MUNISHI i sekretarza kustodii fr. Stivin Richard KASHINJE. Podczas Mszy św. w nowicjacie treść homilii dotyczyła potrzeby formacji, aby móc autentycznie żyć życiem braterskim i charyzmatem franciszkańskim. Bracia powinni usilnie strzec swojego powołania, mniej martwić się o liczbę powołań, a bardziej troszczyć się o jakość formacji. Członkowie SGF, wraz z kustoszem i mistrzem nowicjatu, przeprowadzili owocną dyskusję z nowicjuszami i podzielili się z nimi swoimi doświadczeniami.
Po obiedzie pojechali do Morogoro, zatrzymując się w Mwanga. W Morogoro spotkali się z magistrem postulatu i ze wszystkimi postulantami. Ukazali im szeroką wizję formacji w Zakonie. Ze swej strony postulanci wyrazili gotowość zgłębienia rzeczywistości formacji w Zakonie. Każdy postulant miał czas na spotkanie z poszczególnymi członkami SGF. Potem członkowie SGF odwiedzili prowadzony przez braci uniwersytet JORDAN w Morogoro. Kustodia pracuje nad wzniesieniem domu postnowicjackiego w Morogoro, gdzie bracia odbywający formację mogliby studiować na wspomnianym uniwersytecie.
11 lutego 2022 r. członkowie SGF zatrzymali się w klasztorze w Dar-es-Salaam, skąd wyruszyli w drogę powrotną do Rzymu.
Szczególne podziękowania należą się braciom z kustodii za ich gościnność i braterskie przyjęcie. Dziękujemy zarazem kustoszowi i całej kurii kustodialnej, bowiem ich życzliwość była wprost nieoceniona.

Fr. Joseph KACHELEWA
Fr. Piotr STANISŁAWCZYK