W ramach przygotowań do kapituły kustodialnej zwyczajnej kustodii prowincjalnej św. Maksymiliana M. Kolbego w Tanzanii, zaplanowanej na sierpień 2021 r., asystent generalny AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans) fr. Anthony Bezo KUTIERO i poborca generalny fr. Leszek M. ŁUCZKANIN przeprowadzają kanoniczną wizytację generalną w tej kustodii.

Wizytacja rozpoczęła się 1 maja 2021 r. w Arusha. Podczas pobytu we wspólnocie w Morogoro, gdzie mieszkają postulanci z pierwszego roku, asystent generalny skorzystał z okazji, aby spotkać się i porozmawiać z 12 kandydatami do Zakonu. W szczególności wyjaśnił znaczenie wizytacji kanonicznej i strukturę Zakonu. Dla wielu z nich było to coś zupełnie nowego. Należy jednak zaznaczyć, że byli oni bardzo zadowoleni z tego, że mogą poznawać rzeczywistość, do której w przyszłości zamierzają przynależeć.
Niech Bóg otacza opieką te małe roślinki powołań w Morogoro.

Fr. Anthony Bezo KUTIERO, asystent generalny AFCOF