Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej DUDA nadał wysokie odznaczenie państwowe naszemu współbratu fr. Michałowi SABATURZE z prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), afiliowanemu ad tempus do kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej: srebrny krzyż zasługi przyznany „za zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej w Republice Turcji”.

Od kilku lat fr. Michał SABATURA pełni posługę duszpasterską przy naszym kościele św. Antoniego w Stambule, a także jest proboszczem parafii personalnej dla Polonii i administratorem polskiej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Adampolu (Polonezköy). Osada ta jest „polską wioską” w Turcji, położoną na północno-wschodnich obrzeżach Stambułu, po azjatyckiej stronie Bosforu. Została założona 19 marca 1842 r. przez księcia Adama CZARTORYSKIEGO, który chciał, aby emigranci polscy w Turcji „mieli swoje miejsce”. Do tej pory pielęgnowane są tam tradycje i zwyczaje polskie.
Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 25 maja 2021 r. właśnie w Adampolu. W swoim przemówieniu prezydent DUDA podkreślił wielką misję kapłanów, jaką spełniają wśród emigracji polskiej: „Z całego serca dziękuję księżom i ojcom za to, że są tutaj i nie tylko podtrzymują polskość, lecz także ducha i wiarę. Czasem to mówię w swoich wystąpieniach, gdy jestem za granicą i spotykam się z Polakami i Polonią, jak nieprawdopodobnie ważną rolę odegrali polscy duchowni – tam, daleko poza granicami – posługujący się naszą mową zwłaszcza wśród tych, którzy opuścili kraj”. Życzył, by „Matka Boża Częstochowska, patronka tutejszej parafii, zawsze miała was wszystkich w swojej opiece”.

Biuro ds. komunikacji