W dniu 8 lipca 2020 r. kapituła prowincjalna zwyczajna prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), obradująca w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia, powołała do istnienia kustodię prowincjalną Krzyża Świętego na Ukrainie.

W tym historycznym momencie wziął udział bp Edward KAWA OFMConv, biskup pomocniczy we Lwowie, który wcześniej, przez 9 lat, był delegatem prowincjalnym na Ukrainie, a także fr. Stanisław KAWA, obecny delegat ministra prowincjalnego na Ukrainie, i fr. Stanisław PĘKALA, sekretarz delegatury.
Kapituła zatwierdziła konkretne cele dla funkcjonowania i misji kustodii prowincjalnej na Ukrainie, jak np. służba Kościołowi przez łączenie bogactwa tradycji, liturgii oraz duchowości Wschodu i Zachodu, działalność na rzecz pokoju i pojednania na Ukrainie, działalność charytatywna w duchu charyzmatu franciszkańskiego.
Minister prowincjalny fr. Marian GOŁĄB i sekretarz prowincji fr. Marian MICHASIÓW podpisali w obecności ministra generalnego Zakonu fr. Carlosa TROVARELLI i braci kapitulnych dekret o erygowaniu kustodii, który wejdzie w życie 14 września 2020 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
„Dziękując Bogu za siedmiowiekową obecność duchowych synów św. Franciszka z Asyżu na terenie dzisiejszej Ukrainy; wspominając fundację księcia Władysława Opolczyka (z 1372 r.), obejmującą m. in. wzniesienie kościoła pw. Krzyża Świętego; oraz fundację klasztoru i kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego we Lwowie przed czterema wiekami; 30 lat po odnowieniu stałej obecności Zakonu na Ukrainie w nowych warunkach społeczno-politycznych… eryguję kustodię prowincjalną Krzyża Świętego na Ukrainie” – czytamy w dekrecie erekcyjnym.

Fr. Jan M. SZEWEK