W dniach 12-14 października 2020 r. w Bołszowcach koło Halicza na Ukrainie odbyła się pierwsza część kapituły zwyczajnej kustodii Krzyża Świętego na Ukrainie.

Pierwszy dzień kapituły miał wymiar duchowy. Bracia zgromadzili się w sanktuarium bł. Jakuba Strzemię w Haliczu, gdzie Eucharystii przewodniczył fr. Marian GOŁĄB, minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków). Po liturgii konferencję wygłosił ks. Jacek WALIGÓRA, proboszcz miejscowej parafii. Następnie miała miejsce godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa w intencji obrad kapitulnych.
W drugim dniu Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił fr. Tomáš LESŇÁK, asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis).
W czasie obrad zadzwonił minister generalny Zakonu fr. Carlos TROVARELLI, który pozdrowił braci, złożył życzenia wytrwałości i rozwoju, zachęcił, aby szerzyć charyzmat franciszkański na Ukrainie.
Po wysłuchaniu sprawozdań i ocenie minionego czterolecia bracia wybrali pierwszego kustosza, którym został fr. Stanisław KAWA, dotychczasowy delegat ministra prowincjalnego na Ukrainie. Urodził się w 1975 r. w Mościskach na Ukrainie. Śluby wieczyste złożył w 1998 r., a święcenia kapłańskie otrzymał w 2000 r. Przez osiem lat pracował w Taszkiencie, stolicy Uzbekistanu. W 2013 r. uzyskał stopień doktora z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie jest sędzią sądu biskupiego we Lwowie i wykładowcą w wyższym seminarium w Brzuchowicach. Od 2017 r. był delegatem ministra prowincjalnego na Ukrainie.
Trzeciego dnia kapituły, po przyjęciu dokumentu weryfikacji czterolecia, bracia przystąpili do wyboru definitorium kustodialnego: fr. Stanisław PĘKALA – wikariusz i sekretarz, fr. Paweł ODÓJ – ekonom i poborca, fr. Stanisław NUCKOWSKI, fr. Mykola ORACH.
Na zakończenie pierwszej części obrad kapitulnych Mszy św. przewodniczył nowy kustosz fr. Stanisław KAWA.
Druga część kapituły rozpocznie się 24 listopada 2020 r. w klasztorze bł. Jakuba Strzemię w Bołszowcach.

Fr. Stanisław PĘKALA