Fr. Wojciech ULMAN, delegat prowincjalny delegatury w Ugandzie, należącej do prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), został uhonorowany przez ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa RAUA odznaką „Bene Merito” („Dobrze Zasłużonemu”) za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

O przyznanie tego odznaczenia wnioskował ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kenii Jacek BAZAŃSKI, który wręczył je w piątek 5 marca 2021 r.
W szczegółowym uzasadnieniu czytamy: „Fr. Wojciech ULMAN realizuje wiele projektów pomocowych w Ugandzie, przede wszystkim w sektorze edukacji i opieki zdrowotnej. Dzięki jego zaangażowaniu powstały m. in. szkoły św. Karola Lwangi i św. Antoniego oraz centrum zdrowia im. Wandy Błeńskiej w Matugga, a także przedszkole Matki Boskiej Anielskiej w Buziga-Kampala. Ośrodki te w bardzo istotny sposób wspierają miejscowe struktury i stanowią ważne miejsca dla miejscowej ludności. Fr. ULMAN realizuje także projekty kościelne. Jest inicjatorem budowy kościoła parafialnego w Matugga i domu formacyjnego w Kakooge. Najbardziej znanym obiektem, którego budowę nadzorował, jest narodowe sanktuarium Męczenników Ugandyjskich w Munyonyo pod Kampalą. Fr. ULMAN angażuje się także w projekty charytatywne – kieruje grupą «Dobry Samarytanin», w której skład wchodzi 60 osób związanych z bazyliką w Munyonyo. Dzięki tej grupie, otrzymującej dary m. in. z Polski, do ponad 1500 najbardziej potrzebujących mieszkańców Ugandy dociera pomoc materialna. Fr. ULMAN aktywnie włącza się w działalność polonijną. Organizuje Msze i spotkania polonijne. Sanktuarium w Munyonyo jest miejscem otwartym dla Polonii. We współpracy z placówką odbywają się tam dyżury konsularne. Fr. ULMAN zajmuje się również polskimi miejscami pamięci w Ugandzie, głównie cmentarzem Sybiraków w Koja. Rozpowszechnia wiedzę na temat tych miejsc, zarówno w Ugandzie, jak i w Polsce”.
Fr. Wojciech ULMAN urodził się w 1983 r. w Leżajsku. Po maturze, w 2002 r., wstąpił do Zakonu franciszkanów. Najpierw odbył roczny postulat w Głogówku i roczny nowicjat w Kalwarii Pacławskiej, a następnie rozpoczął studia w wyższym seminarium duchownym franciszkanów w Krakowie. Po studiach filozoficznych, w 2006 r., wyjechał do Stanów Zjednoczonych na kurs języka angielskiego, a w 2007 r. – do Kenii na studia teologiczne. Śluby wieczyste złożył w 2008 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 2010 r. Przez pierwsze cztery lata pracował w miejscowości Matugga w Ugandzie, a od 2016 r. posługuje w stolicy kraju w Kampali-Munyonyo, gdzie jest gwardianem klasztoru, proboszczem parafii i rektorem sanktuarium Męczenników z Ugandy.

Fr. Jan M. SZEWEK