3 września 2021 r. w Castelbuono (Palermo) odbyła się prezentacja książki autorstwa fr. Felice Santi FIASCONARO pt. I presbiteri francescani conventuali della famiglia Fiasconaro (Kapłani franciszkanie konwentualni z rodziny Fiasconaro) (wyd. Miscellanea Francescana, s. 750).

Kapłani z rodziny FIASCONARO wymienieni w książce to: fr. Giuseppe (Cristoforo) (1871-1953), fr. Giuseppe (Antonio) (1915-1989), fr. Antonio (1918-1990), fr. Antonino TURRISI (1925-1995) FIASCONARO (są oni ze strony matki), fr. Mariano (Pasquale) (1931-2012), fr. Fedele (Antonio), fr. Paolo, fr. Felice Santi. Wszyscy pochodzą z Castelbuono. Książka śledzi ich życie, podjęte dzieła oraz różnorodną działalność apostolską i kulturalną. O pięciu zmarłych zakonnikach został nakreślony także profil ludzki, duchowy, apostolski i misyjny.
Prezentacja odbyła się na krużgankach zabytkowego klasztoru św. Franciszka, należącego przed kasatą w 1866 r. do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.
Obecni byli przedstawiciele władz cywilnych i kościelnych miasta, minister prowincjalny prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) fr. Gaspare LA BARBERA, liczni krewni i przyjaciele oraz trzej współbracia z rodziny FIASCONARO: fr. Fedele (Antonio), fr. Paolo i fr. Felice Santi.
Po powitaniu przez burmistrza Castelbuono Mario CICERO i przez fr. Gaspare dzieło zaprezentowali: Vincenzo MORGANTE, prezes TV2000, bp Domenico MOGAVERO, biskup diecezji Mazara del Vallo, Salvino LEONE, lekarz i wykładowca bioetyki i teologii moralnej na wydziale teologicznym.
Prelegenci zgodzili się nie tylko co do tego, że ośmiu franciszkanów wspomnianych w książce można uznać za dzieci swoich czasów i za krzewicieli wartości, którymi żyły ich rodziny i mieszkańcy Castelbuono, ale także wskazali na nich jako na wciąż aktualne wzory na każdej drodze, jaką dzisiaj chcą podążać młodzi ludzie.
Przed prezentacją książki, z inicjatywy burmistrza Mario CICERO, jednej sali w dawnym klasztorze św. Franciszka nadano imię fr. Giuseppe (Antonio) FIASCONARO. Jego wieloaspektową postać przybliżył fr. Felice Santi. Ukazał jego działalność duszpasterską jako proboszcza w latach 60. XX wieku w dzielnicy Noce w Palermo, jego 12-letnią posługę jako ministra prowincjalnego na Sycylii oraz jego zasługi jako założyciela misji franciszkańskiej w Meksyku w 1977 r.

Fr. Paolo FIASCONARO
dyrektor Franciszkańskiego Centrum Misyjnego FIMP