W komunii z Kościołem powszechnym wspólnota Seraphicum w Rzymie włączyła się również w tym roku w modlitwy o jedność chrześcijan.

Tradycją jest, że każdego roku wspólnota braci z międzynarodowego kolegium św. Bonawentury – Seraphicum, odpowiadając na zaproszenie Kościoła i inspirując się duchowością serafickiego ojca św. Franciszka, który zawsze działał na rzecz braterstwa i jedności, obchodzi tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jest to zarazem okazja do pogłębienia formacji duchowej dla braci z kolegium pochodzących z różnych kultur i z różnych części świata. Spotkanie, inspirowane duchowością założyciela, służy lepszemu poznaniu innych wyznań chrześcijańskich i błaganiu o jedność chrześcijan.
W tegoroczną trzecią niedzielę zwykłą, podczas liturgii drugich nieszporów, wspólnota powitała delegację Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego z katolikosatu Wielkiego Domu Cylicyjskiego.
Podczas liturgii w kaplicy św. Bonawentury, po odśpiewaniu psalmów razem z mnichami z siostrzanego Kościoła, kazanie wygłosił archimandryta Vartabed Bsag TEPIRJIAN, proboszcz wspólnoty ormiańskiej w Rzymie i Neapolu.
W swoim wystąpieniu podkreślił koncepcję miłości wcielonej w Panu Jezusie Chrystusie i przybliżył część liturgii ormiańskiej zawierającą hymny św. Nersesa Šnorhali (św. Nersesa Wdzięcznego), ormiańskiego świętego z XII wieku. W tych utworach wspólnota chrześcijan jest zaproszona do ponownego narodzenia się z Panem w Jego tajemnicy wcielonej miłości. Mówca, wyjaśniając hymn ormiańskiego świętego, wskazał na odrodzenie chrześcijanina w miłości jako źródle jedności w różnorodności. Jedność wypływa z tego źródła miłości, które w przykazaniu każdego chrześcijanina, powołanego do miłości Pana Boga i bliźniego, ukazuje nam drogę. Jest to miłość, która przynagla nas jako chrześcijan, abyśmy przygarnęli bliźniego, który jest naszym bratem, jak to możemy zobaczyć w różnych świadectwach świętych Wschodu i Zachodu. Kaznodzieja, biorąc za przykład pisma Surp Nersesa do patriarchy Kościoła bizantyjskiego w XII wieku, pokazał podobieństwa z postacią Franciszka na Zachodzie, który promując braterstwo pozostawił wymowne świadectwo, widoczne także podczas obecnej liturgii.
W dalszym ciągu liturgii odmówiono modlitwy o jedność chrześcijan i o pokój na całym świecie, zwłaszcza na terenach dotkniętych wojną i niesprawiedliwością, w sposób szczególny w Armenii i w Górskim Karabachu, na Ukrainie i w Ziemi Świętej.
Po liturgii odbyła się agapa i braterskie rozmowy z przybyłymi gośćmi: o. Vartabet Avedik der GARABEDIAN i o. Vartabed Keork KARAGOZIAN, obaj z katolikosatu Wielkiego Domu Cylicyjskiego. Przy tej okazji fr. Adam MĄCZKA, rektor i gwardian Seraphicum, objaśnił działalność kolegium i misję franciszkanów.

Fr. André M. RAHBAR