5 grudnia 2023 r. trzeci i ostatni tom Źródeł kolbiańskich (Edizioni Messaggero Sant’Antonio di Padova) został zaprezentowany w sali Niepokalanej przy bazylice świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie.

W pierwszym tomie zebrano listy świętego franciszkanina, zaś w drugim wszystkie inne pisma św. Maksymiliana M. Kolbego, rozróżnione według rodzaju (notatki z rekolekcji, notatki z medytacji, pamiętniki, artykuły, niepublikowane pisma prywatne i prawne, projekty wynalazków). Trzeci tom, z podtytułem Konferencje-Proces, zredagowany przez współbraci fr. Raffaele DI MURO, fr. Emila KUMKĘ, fr. Tomasza SZYMCZAKA, fr. Romana WADACHA i fr. Cristoforo ZAMBELLI, zamyka trylogię, prezentując czytelnikom nowość w panoramie dzieł kolbiańskich: konferencje głoszone podczas apostolskiej posługi oraz świadectwa z procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.
Podczas prezentacji prelegentami byli redaktorzy publikacji: fr. Raffaele DI MURO, dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury i kierownik katedry kolbiańskiej; fr. Emil KUMKA, który przygotował indeks tomu; sekretarz generalny fr. Tomasz SZYMCZAK, który opracował konferencje zamieszczone w tomie.
Jak stwierdził fr. Raffaele DI MURO, z najnowszego tomu wyłania się nieznany dotąd św. Maksymilian M. Kolbe, który otwiera nowe perspektywy badań: „Dzięki tej nowej publikacji cała dotychczasowa literatura na temat św. Maksymiliana M. Kolbego zostanie zweryfikowana z innego punktu widzenia. Oprócz cennych konferencji, które zostały spisane, bardzo ważne są świadectwa z procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, ponieważ potrafią nadać bardziej wewnętrzny profil świętego: głosy tych świadków rzucają nowe światło na całą zbiorową wyobraźnię o polskim świętym”.

Antonio TARALLO