Ukazał się pierwszy numer biuletynu „Fraternus Nuntius” z 2023 r., zawierający dokumenty i wiadomości dotyczące pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku.

Po omówieniu działalności ministra generalnego (s. 4) znajdują się strony sekretariatu generalnego (s. 5-11), w tym informacja o wyborze nowego asystenta generalnego CFF (Conventual Franciscan Federation) fr. Josepha WOOD (s. 11).

Na s. 12-33 są zamieszczone wiadomości z urzędów generalnych. Można tu przeczytać o spotkaniu nowych ministrów, kustoszy i delegatów (s. 13-14) oraz o spotkaniu „w połowie drogi” (15-16).

Z kolei „tablica solidarności” (s. 34) wyraża podziękowanie za przekazane ofiary.

W dalszej części pojawiają się wiadomości z poszczególnych federacji Zakonu: African Federation of Conventual Franciscans (s. 35-36) – spotkanie braterskie kustodii w Ghanie (s. 35); Centralis Europae Foederatio (s. 37-45) – otwarcie klasztoru w Kopenhadze (s. 38); Conventual Franciscan Federation (s. 46-47) – święcenia prezbiteratu w Kalifornii (s. 47); Federación América Latina Conventuales (s. 48-61) – 30-lecie obecności franciszkanów w Paragwaju (s. 52-53); Federation of Asian Minor Conventuals (s. 62-68) – pożar w klasztorze w Japonii (s. 64); Foederatio Europae Mediae et Orientalis (s. 69-84) – 20-lecie kustodii słowackiej (s. 69-71); Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali (s. 85-97) – 130. zgromadzenie ogólne federacji (s. 92-93).

Biuletyn zamyka część poświęcona kapitułom (s. 98-99) i statystykom (s. 100).

Biuro ds. komunikacji

FRATERNUS NUNTIUS >>>