9 maja 2023 r., podczas Mszy św. sprawowanej w kaplicy św. Bonawentury pod przewodnictwem rektora kolegium Seraphicum w Rzymie fr. Adama MĄCZKI, dziewięciu profesów czasowych ze wspólnoty formacyjnej zostało wprowadzonych w posługę akolitatu.

W homilii, zwracając się do kandydatów, rektor przytoczył fragment pierwszej redakcji Listu do duchownych św. Franciszka z Asyżu. „Zwróćmy uwagę, wszyscy duchowni, na wielki grzech i nieświadomość niektórych względem Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa” – te słowa Biedaczyna z Asyżu kieruje do tych, którzy udzielają świętych tajemnic, zachęcając ich do pełnienia tej posługi z należytą czcią i godnie. Akolitat jest kolejnym krokiem na drodze powołania tych braci, którzy dzięki darowi i łasce Chrystusa mają służyć wspólnocie kościelnej, pomagając kapłanom i diakonom w czynnościach liturgicznych.
Posługę akolitatu przyjęli: fr. André M. GHANAAT RAHBAR, fr. Augustine KADDU, fr. Benedict Nestory MSOFFE, fr. Moses Johnmaria FIDELIS, fr. Paul MUTAASA, fr. Ronnie KIBAGAJJO, fr. Simon Michael SHIMBE, fr. Tomás Valerio ZEBALLO CABALLERO i fr. Vladyslav PASHAYEV.
Najlepsze życzenia dla nowych akolitów! Módlmy się za nich oraz za wszystkich, którzy rozeznają powołanie do kapłaństwa, aby wytrwali na tej drodze.

Fr. Roberto LIGGERI