W dniach od 12 do 17 października 2021 r., w centrum MACC (Mexican American Catholic College) w San Antonio (Teksas), odbyło się posiedzenie federacji CFF (Conventual Franciscan Federation).

Głównymi tematami dyskusji były: przyszłe zmniejszenie liczby jurysdykcji w USA, formacja, „Franciscan Voice” (strona internetowa federacji), utworzenie funduszu w celu sfinansowania katedry franciszkańskiej na uniwersytecie w Durham (Wielka Brytania) itp.
Fr. Michael LASKY, przedstawiciel federacji ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia, przedstawił sprawozdanie z niektórych projektów, zaś fr. Roberto MACIAS MARIN zaprezentował nowy kurs studiów franciszkańskich.
Było to ostatnie posiedzenie federacji w ramach obecnej kadencji czterech ministrów prowincjalnych z USA i kustosza prowincjalnego z Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Po zakończeniu spotkania zwiedzono kilka ciekawych miejsc w okolicach San Antonio, w tym kościół w Panna Maria (Teksas), należący do wspólnoty polonijnej, najstarszej w Stanach Zjednoczonych, założonej przez fr. Leopolda MOCZYGEMBĘ, jednego z pierwszych współbraci przybyłych z Niemiec do Stanów Zjednoczonych w 1854 r.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF