Od 18 do 22 czerwca 2018 r. ojcowie kapitulni z prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA (OLA) zebrali się w Buffalo (Nowy Jork) na drugiej części kapituły prowincjalnej zwyczajnej.

Obradom przewodniczył minister prowincjalny fr. James McCURRY we współpracy z wikariuszem prowincjalnym fr. Michael HEINE.
Zakonnicy zakończyli prace nad planem czteroletnim i rewizją statutów prowincjalnych.
Podjęto decyzję o remoncie klasztorów w Rensselaer, Syracuse i Hamburg, które położone są w stanie Nowy Jork. Zaproponowano studium nad „missio ad gentes”, podejmując współpracę z AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans) w celu otwarcia nowej misji w Nigerii. Kapituła postanowiła zatroszczyć się o starszych współbraci z godnością i współczuciem, a zadanie to rozszerzono też na zakonników z Sycylii we Włoszech poprzez wykonanie remontu budynku przeznaczonego dla braci w podeszłym wieku z tej prowincji.
Na zakończenie kapituły odbyły się święcenia kapłańskie czterech braci: fr. Emanuel VENTURA VASCONCELOS, fr. Luis PALACIOS RODRIGUEZ, fr. Moises Maximilian D’AVILA PACHECO z prowincji Matki Bożej Anielskiej i fr. Jorge Milton (de Jesus) TORRES ALBARRÁN z kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli. Obrzędom święceń przewodniczył bp Gregory HARTMAYER, ordynariusz Savannah-Georgia i członek prowincji. Byli obecni fr. José Luis AVENDAÑO MONSALVE, kustosz z Wenezueli, i bp Elias MANNING.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF (Conventual Franciscan Federation)