Ojciec Święty FRANCISZEK w dniu 21 grudnia 2018 roku, przyjmując na audiencji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Giovanni Angelo BECCIU, uznał heroiczność cnót Sługi Bożego Girolamo BIASI.

Sługa Boży Girolamo Maria BIASI, przed wstąpieniem do zakonu Arcangelo, urodził się 7 grdnia 1897 r. w Sfruz w Trydencie (Włochy), wówczas pozostającym pod wpływami austriacko-węgierskimi.
W wieku 12 lat, po ukończeniu szkoły podstawowej, we wrześniu 1909 r. został przyjęty do kolegium Braci Mniejszych Konwentualnych (ówczesnej prowincji padewskiej) w Camposampiero. 4 października rozpoczął nowicjat, a rok później złożył swoja pierwszą profesję zakonną. Wówczas także rozpoczął naukę w liceum. W czasie I Wojny Światowej został przeniesiony o Rzymu, do międzynarodowego kolegium zakonnego przy via San Teodoro. Studia kontynuował na Uniwersytecie Laterańskim, gdzie otrzymał doktorat z filozofii.
8 grudnia 1918 r. złożył śluby wieczyste i zapisał się na Uniwersytet Gregoriański. Niestety w 1919 r. pojawiły się pierwsze objawy krwioplucia. 1 kwietnia 1922 r. otrzymał subdiakonat, 17 kwietnia – diakonat, a 16 lipca – święcenia kapłańskie.
Kolejne lata to ciągła hu stawka pomiędzy klasztorem a szpitalem. W sierpniu 1928 roku udał się z pielgrzymką do Lourdes. Niecały rok później – 20 czerwca 1929 r. – o godz. 14.00 zakończył swoje ziemskie życie w akcie wiary i miłości; towarzyszył mu kapelan szpitala.
W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział: cala rodzina, współbracia, przedstawiciele różnych zakonów oraz miejscowi kapłani diecezjalni. Jego ciało zostało złożone w gronie kapłanów. Kiedy w 1940 r. franciszkanie wybudowali własny grobowiec, jego ciało został o przeniesione do niego [Biographia Documentata, ss. 115-118.]. 8 grudnia 1987 r. jego ziemskie szczątki zostały złożone w kościele Sanktuariów Antonińskich w Camposampiero, koło Padwy.

Fr. Damian-Gheorghe PĂTRAŞCU, postulator generalny