Niniejszym artykułem postulacja generalna rozpoczyna cykl artykułów poświęconych sługom Bożym, czcigodnym sługom Bożym, błogosławionym i świętym z naszego Zakonu, a także tym, którzy są w jakiś sposób do niego przyłączeni. Będzie również mowa o innych kandydatach na ołtarze, których procesy zostały powierzone naszej postulacji.

Jedynym celem jest umożliwienie poznania tych postaci współbraciom i odwiedzającym stronę internetową Zakonu. Dzięki temu oddajemy większą chwałę Bogu za to, czego dokonał w życiu tych chrześcijan, i za wielkie dzieła, które uczyni dla tych, którzy, choćby tylko czytając te życiorysy, zostaną zachęceni do podążania ich śladami i wypraszania ich wstawiennictwa, by w ten sposób wszyscy razem mogli dojść do uświęcenia i osiągnąć wieczne zbawienie.
Raz w miesiącu będzie zamieszczona krótka biografia, zawierająca również aktualny stan prowadzonego procesu. Najpierw zostanie zaprezentowanych siedem sylwetek sług Bożych, a następnie siedem postaci czcigodnych sług Bożych.
Prośmy naszych braci, aby wspierali nas na drodze, na którą wzywa Pan Jezus, aby dojść do pełni życia.

Fr. Damian-Gheorghe PĂTRAŞCU, postulator generalny