W dniach 6-8 czerwca 2018 r. postulator generalny fr. Damian Gheorghe PĂTRAȘCU przebywał na Sycylii.

Postulator został zaproszony przez fr. Gaspare LA BARBERA, ministra prowincjalnego prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) Braci Mniejszych Konwentualnych, aby zapoznać się ze stanem procesu beatyfikacyjnego czcigodnego sługi Bożego Luigi LO VERDE oraz zaznajomić się ze świadectwem wiary złożonym przez fr. Matteo LA GRUA (1914-2012) i fr. Francesco Maria RANDAZZO (1907-1977).
Podczas gdy sława świętości czcigodnego sługi Bożego Luigi LO VERDE szerzy się coraz bardziej, a lud Boży chętnie odwołuje się do jego wstawiennictwa, to dość obiecujące jest też uznanie, jakim cieszą się dwaj pozostali współbracia. Fr. Matteo LA GRUA jest dobrze znany jako skuteczny egzorcysta i roztropny spowiednik licznych wiernych. Z kolei fr. Francesco Maria RANDAZZO zasłynął jako cenny ewangelizator i oddany czciciel Maryi Niepokalanej, założyciel Misjonarek Rycerek Niepokalanej, które nadal kontynuują swoje dzieło za pośrednictwem pism i świadectw.
Na koniec serdeczne podziękowanie dla ministra prowincjalnego, który towarzyszył postulatorowi podczas trzech dni spędzonych na Sycylii.

Fr. Damian PĂTRAȘCU, postulator generalny