Seminarium formacyjne
W dniach 19-22 kwietnia 2022 r. w klasztorze Najświętszej Trójcy w Pueblo Llano (stan Mérida w Wenezueli) odbyło się seminarium formacyjne z udziałem współbraci z kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli i pod przewodnictwem kustosza prowincjalnego fr. Franklin A. DURÁN ZAMBRANO. Temat spotkania brzmiał: Kultura dobrych relacji z ludźmi i zapobieganie nadużyciom w Kościele.
Prelegentami byli: s. María Clara VIEIRA DINIZ ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Sakramentu, absolwentka psychologii i integratywnej psychoterapii humanistycznej; o. Manuel LAGOS ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, absolwent psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.
Oto niektóre z omawianych zagadnień: „nadużycia w Kościele” pod kątem analizy takich pojęć, jak ból, milczenie, fałszywe oskarżenia, niezrozumienie, strach, obwinianie się powodujące psychiczne i duchowe cierpienie u ofiar, ukrywanie, narzucanie milczenia, minimalizowanie skutków, klerykalizm itp.; „dynamika nadużyć” (seksualnych lub związanych z władzą) wiążąca się z asymetryczną relacją, powodującą skrajną bezsilność i bezbronność, a także różne rodzaje nadużyć: władzy, sumienia, seksualnych, duchowych, zawodowych, intelektualnych, emocjonalnych, psychologicznych; „przywództwo w Kościele” mogące powodować rozmaite rodzaje nadużyć autorytetu; „osobowość” mówiąca o granicy istniejącej między normalnością a psychopatologią; „seksualność, afektywność, płciowość” i przeżywanie tych wymiarów w zdrowy sposób; rodzaje „ofiar”, np. „fałszywe”, czyli takie, które posługują się manipulacją w celu oczernienia i zniesławienia, „prawdziwe”, które najczęściej okazują przede wszystkim ból i rozczarowanie, i które są powściągliwe w mówieniu o tym, co się stało, nie mówią od razu, w ich wypowiedziach nie ma sprzeczności. Ten ostatni temat dotyczył także sposobu podejścia do ofiar oraz konieczności przyjęcia postawy słuchania, współczucia, szacunku, rozwagi i zrozumienia.

Profesja uroczysta i święcenia diakonatu
19 kwietnia 2022 r., w pierwszym dniu odbywającego się seminarium, fr. Daniel Enrique BUSTAMANTE GUERRERO złożył profesję uroczystą na ręce kustosza prowincjalnego fr. Franklina A. DURÁN ZAMBRANO. Uroczystość miała miejsce w parafii Najświętszej Trójcy w Pueblo Llano.
Z kolei na zakończenie seminarium, 22 kwietnia 2022 r., święcenia diakonatu przyjęli: fr. José Fernando PAREDES RIVERA, fr. Miguel Ángel SALCEDO SALCEDO i fr. Erwin Alexis RAMÍREZ ARAUJO. Obrzędom święceń w parafii w Pueblo Llano przewodniczył bp Jesús Alfonso GUERRERO CONTRERAS OFMCap, ordynariusz diecezji Barinas w Wenezueli.

Fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii