W sobotę 16 listopada 2019 r., w parafii św. Agatona w Palmira (diecezja San Cristóbal), fr. Ramón Alfredo RUI UREÑA przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Mario del Valle MORONTA RODRÍGUEZ, ordynariusza diecezji San Cristóbal w Wenezueli.

W uroczystości uczestniczyło wielu wiernych z miejscowej oraz z innych okolicznych parafii, zakonnicy z kustodii NMP z Coromoto i około 25 kapłanów koncelebrujących Mszę św. Funkcję ceremoniarza, we współpracy z fr. José Fernando PAREDES RIVERA, pełnił fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN. Bracia odbywający formację w klasztorze św. Józefa z Kupertynu w Palmira stanowili służbę liturgiczną ołtarza i podjęli się animacji śpiewów podczas uroczystości.
Następnego dnia rano, 17 listopada, w klasztorze św. Józefa z Kupertynu, neoprezbiter przewodniczył Mszy św. prymicyjnej. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali kustosz prowincjalny fr. Franklin Antonio DURÁN ZAMBRANO oraz inni kapłani. W liturgii wzięli udział liczni wierni.
Były to dni pełne łaski i błogosławieństwa Bożego dla naszej kustodii. Prosimy Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, by obficie obdarzył darami Ducha Świętego fr. Ramóna i cały Zakon, by uświęciły życie i powołanie wszystkich braci.

Fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii