W sobotę 26 listopada 2022 r. w parafii Chrystusa Króla w Socopó (Barinas) fr. Erwin Alexis RAMÍREZ ARAUJO z kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Jesús Alfonso GUERRERO CONTRERAS, ordynariusza diecezji Barinas.

Na ceremonii byli obecni: kustosz prowincjalny fr. Franklin A. DURÁN ZAMBRANO, bracia z różnych klasztorów wenezuelskich, krewni neoprezbitera, zakonnicy i księża z Barinas, wierni z miejscowej parafii i z parafii Najświętszej Trójcy z Pueblo Llano, a także przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Palmira. Na zakończenie uroczystości odbyła się braterska agapa z udziałem wszystkich gości.
Mszę św. prymicyjną fr. RAMÍREZ ARAUJO odprawił w niedzielę 27 listopada w kaplicy Cochabamba w Socopó (Barinas), skąd pochodzi. Urodził się on 17 marca 1995 r. w Socopó. Do franciszkańskiego domu formacyjnego św. Józefa z Kupertynu w Palmira wstąpił 14 września 2011 r. Studiował filozofię w Instytucie Uniwersytetu Kościelnego Św. Tomasza z Akwinu w Palmira. Nowicjat odbył w Paragwaju (2015-2016), a po jego ukończeniu, 7 lutego 2016 r., złożył profesję czasową w domu formacyjnym w Palmira. Studia teologiczne rozpoczął w Instytucie Uniwersytetu Kościelnego w Palmira, zaś od marca 2018 r. do lipca 2020 r. kontynuował je na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie. Od lipca 2020 do sierpnia 2021 r. podjął kierownictwo duchowe i psychologiczne w klasztorze-pustelni świętych Feliksa i Fortunata w Cologna Veneta (Werona). Profesję wieczystą złożył 4 września 2021 r. w klasztorze Maryi Wspomożycielki w Barinas i został skierowany do klasztoru w Pueblo Llano. Święcenia diakonatu otrzymał 22 kwietnia 2022 r. z rąk bp. GUERRERO CONTRERAS w parafii w Pueblo Llano, gdzie sprawował posługę duszpasterską przez siedem miesięcy.
Prosimy Boga o łaskę przeżywania z wiernością, pokorą i wytrwałością posługi powierzonej naszemu współbratu.

Fr. Juan G. MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii