W dniach 25-29 kwietnia 2022 r. w klasztorze św. Antoniego w Hồ Chí Minh City odbyła się druga część kapituły zwyczajnej kustodii prowincjalnej św. Franciszka Antoniego Fasaniego w Wietnamie.

Kapitule przewodniczył nowy kustosz fr. Joseph TRẦN (Văn Long). Osobiście uczestniczyło w niej 23 braci, a online z Rzymu – fr. Dominic HOÀNG (Thành Nghĩa). Był obecny również asystent generalny Federation of Asian Minor Conventuals (FAMC) fr. Benedetto Seung-jae BAEK, minister prowincji-matki św. Józefa z Kupertynu w USA fr. Victor P. ABEGG oraz pełniący rolę tłumacza fr. Tammylee NGÔ.
Rano 25 kwietnia minister prowincjalny przewodniczył Mszy św. ku czci Ducha Świętego. W dniach 25-26 kwietnia członkowie kapituły zbierali się, aby przedyskutować i przegłosować poszczególne paragrafy Statutów kustodialnych. Z kolei 27 kwietnia omówili i zatwierdzili czteroletni plan kustodialny.
W dniu 28 kwietnia ojcowie kapitulni wybrali gwardianów, odpowiedzialnych za formację i przewodniczących komisji.
Nowo wybrani gwardiani to: fr. Peter VŨ (Bình Quốc) – klasztor Zwiastowania NMP w Hồ Chí Minh City, fr. Peter NGUYỄN (Hữu Phước) – klasztor św. Antoniego w Hồ Chí Minh City, fr. John Baptist ĐOÀN (Cao Thuấn) – klasztor św. Franciszka z Asyżu w Ban Mê Thuột City, fr. Joseph TRẦN (Văn Dương) – klasztor św. Andrzeja Dũng-Lạc w prowincji Thái Bình.
Współbracia odpowiedzialni za formację: fr. Peter NGUYỄN (Ngọc Duy) – odpowiedzialny za formację ustawiczną, fr. Peter HOÀNG (Thành Đông) – rektor postnowicjatu, fr. Dominic HOÀNG (Thành Nghĩa) – mistrz nowicjuszy, fr. John Baptist NGUYỄN (Ngọc Điền) – wychowawca postulantów, fr. Joseph TRẦN (Văn Dương) – wychowawca aspirantów, fr. Michael NGUYỄN (Khải Hoàng) – odpowiedzialny za duszpasterstwo powołań.
Przewodniczącymi komisji zostali: fr. Peter HOÀNG (Thành Đông) – sekretarz ds. formacji, fr. Joseph NGUYỄN (Chính Luận) – komisja ds. komunikacji i ewangelizacji, fr. Joseph Cupertino PHẠM (Văn Nhương) – ekonom kustodii.
29 kwietnia członkowie kapituły przedyskutowali i przegłosowali niektóre istotne kwestie dla kustodii, a następnie zatwierdzili cały tekst Statutów kustodialnych.
Była to pierwsza kapituła kustodii prowincjalnej św. Franciszka Antoniego Fasaniego w Wietnamie. Trzeba zaznaczyć, że współbracia wiele pracowali, aby wnieść swój wkład na kapitule. Ich wysiłki zaowocowały dokumentami, które ukierunkowują najbliższą działalność nowej kustodii. Kapituła okazała się czasem łaski, pokoju, a zwłaszcza franciszkańskiego braterstwa. Ojcowie kapitulni są wdzięczni Bogu za Jego błogosławieństwo, które wspierało ich przy opracowywaniu pierwszych Statutów kustodialnych i czteroletniego planu kustodii.

Fr. Joseph NGUYỄN (Chính Luận), sekretarz kustodii