W sobotę 2 grudnia 2023 r. w kustodii prowincjalnej św. Franciszka Antoniego Fasaniego w Wietnamie odbyły się święcenia kapłańskie dwóch współbraci.

Bp Dominic ĐẶNG (Văn Cầu), ordynariusz diecezji Thái Bình w Wietnamie, przewodniczył Mszy św. i udzielił święceń kapłańskich fr. Joseph LÊ (Văn Vượng) i fr. Paul TRƯƠNG (Văn Mỹ), a ponadto wyświęcił na diakonów ośmiu seminarzystów z diecezji Thái Bình i z innych zgromadzeń zakonnych.
Msza z obrzędem święceń odbyła się w katedrze diecezji Thái Bình. Wśród koncelebransów był kustosz prowincjalny fr. Joseph TRẦN (Văn Long), jedenastu współbraci z kustodii oraz inni kapłani.
W homilii biskup powiedział: „Najważniejszą rzeczą w życiu i misji kapłana jest bliskość z Jezusem, jak latorośl z krzewem winnym. Bez tej bliskości kapłan zatrze tożsamość prawdziwego pasterza i nie będzie w stanie przynosić owoców, jakich pragnie Bóg. Dlatego kapłani muszą być blisko Jezusa nie tylko w modlitwie i sprawowaniu sakramentów, ale także spotykać Go we wszystkich swoich działaniach i kontaktach z ludźmi. Kiedy żyją tymi rzeczywistościami, stają się wiernymi sługami, którzy rozdzielają łaskę Bożą innym”.
Diecezja Thái Bình znajduje się w północnym Wietnamie, gdzie od 2006 r. istnieje klasztor św. Andrzeja Dũng-Lạc i towarzyszy męczenników. Klasztor mieści się w leprozorium, a bracia opiekują się tam ponad setką trędowatych i piętnaściorgiem upośledzonych umysłowo dzieci. Zapewniają także czystą wodę trędowatym i miejscowym ubogim oraz prowadzą duszpasterstwo parafialne. Ponieważ dwaj nowi kapłani pochodzą z diecezji Vinh, położonej w pobliżu diecezji Thái Bình, kustosz prowincjalny i jego definitorium postanowili wysłać ich na święcenia do diecezji Thái Bình, aby ich rodziny mogły łatwiej dotrzeć na uroczystości.
Po święceniach dwaj nowi kapłani powrócili do swoich rodzinnych miast, aby odprawić Msze prymicyjne: fr. Joseph LÊ (Văn Vượng) sprawował Mszę św. 4 grudnia, a fr. Paul TRƯƠNG (Văn Mỹ) 5 grudnia. W obu Mszach dziękczynnych wziął udział kustosz prowincjalny wraz ze współbraćmi i krewnymi neoprezbiterów.

Fr. Joseph NGUYỄN (Chính Luận), sekretarz kustodii