5 sierpnia 2022 r. kustodia prowincjalna św. Franciszka Antoniego Fasaniego w Wietnamie przeżywała radość ze święceń kapłańskich przyjętych przez czterech braci i święceń diakonatu jednego brata.

Bracia otrzymali święcenia przez nałożenie rąk biskupa Josepha NGUYỄN (Tấn Tước), biskupa Phú Cường w Wietnamie.
Święcenia odbyły się w kościele parafialnym Sơn Lộc, znajdującym się w pobliżu Kurii Kustodialnej. Nasi bracia normalnie odprawiają w tej parafii Msze św. w każdą środę i niedzielę.
Wśród koncelebransów byli: Fra Joseph TRẦN (Văn Long) kustosz prowincjalny, Fra Maximilian Kolbe NGUYỄN (Văn Tuấn) z macierzystej prowincji św. Józefa z Cupertino w USA (Kalifornia), jedenastu kapłanów z kustodii, trzech kapłanów i profesorów z franciszkańskiego instytutu Braci Mniejszych, w którym studiowali nasi bracia, oraz pięćdziesięciu jeden kapłanów z innych zgromadzeń i z diecezji. Na uroczystej celebracji obecnych było również wielu przyjaciół i członków rodzin nowo wyświęconych.
Nowym diakonem został Fra Joseph Nguyễn (Văn Nhàn), który obecnie posługuje wśród trędowatych w domu opieki Van Mon w północnym Wietnamie. Czterech nowych prezbiterów to: Fra Dominic NGUYỄN (Công Hoài), Fra Joseph TRẦN (Văn Cương), Fra Michael NGUYỄN (Khải Hoàng) i Fra Stephen TRẦN (Như Tảng).
W homilii biskup przypomniał, że choć nowo wyświęceni są w pełni świadomi swoich słabości, to Pan mocno pokłada w nich swoją ufność i posyła ich, aby przez swoją posługę nieśli światu zbawienie. Aby uczestniczyć w zbawczej posłudze naszego Pana Jezusa Chrystusa, bracia muszą coraz głębiej wchodzić w Jego miłość poprzez modlitwę i celebrację liturgiczną. Są powołani do służby innym, nie tylko ubogim, chorym i zepchniętym na margines, do czego zwykle wzywa ich Kościół, ale także tym, którzy nienawidzą i sprzeciwiają się przesłaniu „pokoju i dobra” naszego franciszkańskiego charyzmatu.
Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, naszego ojca św. Franciszka, św. Antoniego Fasaniego i wszystkich świętych franciszkańskich, niech Pan obdarzy naszych nowych kapłanów i diakona łaską świętego życia, służby przy ołtarzu i wiernej posługi ludu Bożemu.

Fra Joseph NGUYỄN (Chính Luận)
Sekretarz kustodii