Osiemset lat po przybyciu franciszkanów do Niemiec odbyła się w dniach 14-16 października 2021 r. w Würzburgu kapituła namiotów, na której spotkali się przedstawiciele Zakonu Braci Mniejszych, Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Uczestnicy skupili się na pytaniu: jak chcemy żyć charyzmatem franciszkańskim w Niemczech dziś i w przyszłości?

Osiemset lat temu kilku naśladowców św. Franciszka z Asyżu opuściło Włochy i przeszło przez Alpy do Niemiec. Naprawdę był to fascynujący początek. Ogień franciszkański szybko się rozprzestrzeniał, aż do dnia dzisiejszego, gdyż w 2021 r. wielu ludzi nadal kieruje się ideami i ideałami założyciela Zakonu. Życie franciszkańskie w Niemczech jest zawsze wielowymiarowe i ożywione.
Trzy męskie zakony franciszkańskie w Niemczech wykorzystały tę rocznicę jako okazję do spotkania się. Było to drugie spotkanie międzyfranciszkańskie (pierwsze odbyło się w 2017 r. w Hofheim). Aż 70 zakonników w wieku od 22 do 85 lat wymieniało poglądy na temat historii i aktualnych wyzwań swoich wspólnot.
Kapituła namiotów ma bardzo starą tradycją, sięgającą początków wspólnoty franciszkańskiej i czasów samego Franciszka z Asyżu. Na uroczystość Zesłania Ducha Świętego bracia udawali się do Asyżu, a ponieważ nie było tam wystarczająco dużo miejsca, spali na słomianych matach. Stąd też wywodzi się nazwa.
„My jako franciszkanie musimy przyjrzeć się naszej duchowości” – zachęcił franciszkański biskup pochodzenia niemieckiego, bp Johannes BAHLMANN OFM, ordynariusz diecezji Óbidos w Amazonii (Brazylia), który zatrzymał się na krótko na kapitule namiotów. Dodał, że ważne jest, aby odbudowywać na zaufaniu istniejącym w Zakonie, który jest wciąż bardzo silny w Niemczech, i aby zaczynać od nowa z ufnością. „Do przodu” – przytoczył rozmowę z papieżem Franciszkiem. – „Chodźmy! Kontynuujmy!”
Fr. Andreas MURK, minister prowincjalny braci mniejszych konwentualnych, stwierdził: „Międzyfranciszkańska kapituła namiotów była bardzo udana, chemia spotkań była właściwa. Żywość i pełna harmonia wywarły na mnie wrażenie”. Uczestnicy mogli wychwycić konkretne pomysły na dalszą współpracę, ale przede wszystkim „inspirację, jaką było wyruszenie pierwszych braci osiemset lat temu, których żywość i odwaga są dla nas wzorem do dziś”. Wyraził również wdzięczność za przybycie fr. Igorowi SALMIČ, asystentowi generalnemu CEF (Centralis Europae Foederatio).
Podobnie fr. Cornelius BOHL, minister prowincjalny braci mniejszych, wyciągnął pozytywny wniosek. „Jeśli my, franciszkanie, wspieramy się nawzajem, zwłaszcza w radości naszego powołania, to nie boję się o przyszłość”. Osiemset lat życia franciszkańskiego w Niemczech jest dla braci misją na przyszłość. „Musimy zająć się dzisiejszymi zadaniami. Zaczynajmy!”
Fr. Helmut RAKOWSKI, wikariusz prowincji braci mniejszych kapucynów, jest umocniony historią pierwszych braci w Niemczech. „Franciszkanie patrzą na świat oczami Boga i myślą o sprawach z obrzeży społeczeństwa. To jest nasz charyzmat. Zawsze znajdą się w przyszłości ludzie, którzy będą żyć ideałem św. Franciszka”.

Tobias RAUSER, biuro ds. komunikacji OFMCap