W sobotę 29 sierpnia 2020 r. osiemnastu kandydatów przyjęło święcenia diakonatu z rąk bp. Valentine KALUMBA OMI, ordynariusza diecezji Livingstone w Zambii.

Uroczystość odbyła się w wyższym seminarium św. Dominka w Lusace. Wśród nowych diakonów jest dziesięciu należących do różnych diecezji, czterech do misjonarzy z Mariannhill, dwóch do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów oraz dwóch do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych: fr. Francis MULENGA i fr. Ernest MUKUKA z prowincji świętych pierwszych męczenników franciszkańskich w Zambii.
Dziękujemy Bogu za dar udzielony naszym współbraciom i modlimy się o ich wierność w służbie Kościołowi i braciom.

Fr. Mathews KASONGO, sekretarz prowincji