Od 2 do 6 kwietnia 2018 r. minister generalny fr. Marco TASCA odwiedził kustodię prowincjalną św. Antoniego z Padwy w Ghanie, należącą do włoskiej prowincji św. Antoniego.

Głównym powodem skłaniającym do odbycia wizyty było podziękowanie Bogu za 40 lat obecności Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w tym kraju, jak również ogłoszenie wizytacji kanonicznej generalnej, która zostanie niezwłocznie przeprowadzona przez asystenta generalnego AFCOF fr. Tadeusza ŚWIĄTKOWSKIEGO, delegata ministra generalnego.
Podczas tej wizyty ministrowi generalnemu towarzyszył asystent generalny, a także fr. Bruno VENTURATO, współbrat, który przez wiele lat pracował na wspomnianej misji, zaś obecnie posługuje zakonowi w kurii generalnej w Rzymie.
Aktualnie kustodia angażuje się w różnoraką służbę i działalność: środki społecznego przekazu (publikacje i drukarnia), formacja powołań, „dolina modlitwy i ciszy” (ośrodek duchowości w Saltpond), parafie, edukacja, troska o zdrowie (zaangażowanie na szczeblu krajowym w celu wyeliminowania trądu) i wsparcie charytatywne dla najbardziej potrzebujących.

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF