W dniu 7 lutego 2022 r. w klasztorze św. Antoniego Padewskiego w Wagadugu, należącym do delegatury prowincjalnej w Burkina Faso, wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI i delegat generalny ds. animacji misyjnej fr. Dariusz MAZUREK spotkali się z przebywającymi tam postulantami, a także z ich magistrem fr. Giacomo DI CIANO, który zarazem pełnił rolę tłumacza na język francuski.

W Wagadugu jest obecnie znaczna grupa postulantów: 3 z Beninu, 1 z Mali, 1 z Togo i 9 z Burkina Faso.
Podczas spotkania wikariusz generalny przedstawił postulantom strukturę Zakonu, zwłaszcza różne posługi, jakie bracia pełnią w kurii generalnej, a następnie program studiów i formacji. Z kolei delegat generalny ds. animacji misyjnej mówił o znaczeniu powołania misyjnego i o wyzwaniach, jakie ono niesie.
Spotkanie rozpoczęło się i zostało zwieńczone Mszą św., podczas której śpiewano piękne pieśni po francusku, co wytworzyło bardzo radosną i duchową atmosferę na cały dzień.

Fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej