22 marca 2019 roku, na dwa dni przed Dniem Misjonarzy Męczenników, w redakcji Radia Niepokalanów nagrano wywiady z udziałem franciszkanów oraz osób świeckich, związanych z misyjnym dziełem Kościoła.

Przygotowywane materiały posłużą do stworzenia audycji radiowych emitowanych w październiku, w czasie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego obchodzonego pod hasłem „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”.
Na nagrania do Niepokalanowa z Rzymu przyleciał Sekretarz generalny ds. Animacji Misyjnej (SGAM) fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, który podzielił się świadectwem swojej misyjnej pracy z błogosławionymi męczennikami franciszkańskimi z Peru, fr. Michałem TOMASZKIEM i fr. Zbigniewem STRZAŁKOWSKIM. Przybliżył również charakterystykę misji prowadzonych przez Braci Mniejszych Konwentualnych na świecie.
W przygotowywaniu audycji uczestniczyli także sekretarze misyjni: fr. Robert KOZIELSKI z Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbe (Gdańsk) oraz fr. Eugeniusz RÓŻAŃSKI z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej (Warszawa)
Ważnym i ciekawym głosem w nagraniach były świadectwa osób świeckich, pracujących na misjach. Swoim bogatym doświadczeniem podzielili się państwo Barbara i Aleksander SZANIECCY, którzy, po przejściu na emeryturę, wyjechali na misje do Afryki, gdzie pracowali w Kenii i w Tanzanii.
O swoim wolontariacie w Kenii opowiedziała Helena KOWALSKA, która pomagała franciszkańskim misjonarzom, pracującym w tym kraju. Grzegorz ROMANIK, który na co dzień jest optykiem, podzielił się z kolei misyjnym doświadczeniem związanym z przeprowadzeniem akcji „Okulary dla Kenii”.
Dzięki świadectwu Liliany JAWORSKIEJ mogliśmy dowiedzieć się więcej o realiach i trudnościach pracy w Chinach, gdzie p. Liliana spędziła 3,5 roku. W audycji wzięła także udział Agnieszka KOZŁOWSKA z krakowskiego Sekretariatu Misyjnego, która opowiedziała o misjach Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, swoim doświadczeniu pracy dla misji oraz pobycie w Peru z okazji beatyfikacji Męczenników z Pariacoto.
Nagrania w Radiu Niepokalanów były nie tylko okazją do kolejnych przygotowań związanych z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, ale również do spotkania osób związanych z misjami. Mamy nadzieję, że zaowocuje ono nowym misyjnym zapałem i kolejnymi inicjatywami przeprowadzanymi na rzecz misji i ewangelizacji.

Agnieszka KOZŁOWSKA