W sobotę 14 lipca 2018 r. podczas bardzo radosnej uroczystości bracia Elias Mutale CHIMFWEMBE i Francis MULENGA złożyli śluby wieczyste. Ceremonia odbyła się pod patronatem Najświętszego Serca Pana Jezusa we franciszkańskiej parafii w Kitwe (prowincja Copperbelt w Zambii).

Obydwaj bracia złożyli śluby na ręce ministra prowincjalnego fr. Richard Francis CHIMFWEMBE.
Fr. Elias dokończy studia teologiczne na uniwersytecie-kolegium Tangaza w Nairobi (Kenia). Fr. Francesco będzie kontynuował studia teologiczne od przyszłego roku w Seraphicum w Rzymie.
W swojej homilii minister prowincjalny przypomniał obydwu braciom, że złożyli wieczyste śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Nie zatrudnili się ani nawet nie zostali przyjęci do jakiegoś konkretnego urzędu pracy, ale zamiast tego odpowiedzieli na głos Boży i zobowiązali się żyć duchem Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.
Minister prowincjalny przypomniał profesom, że ich życie jako braci nie odnosi się do osobistych gustów i życzeń, ale jest związane z naszym zakonem, prowincją i Kościołem. Podkreślił, że muszą być posłuszni, posłuszni woli Bożej we wszystkim i posłuszni władzy zwierzchniej na wszystkich szczeblach: w Kościele, zakonie, prowincji i klasztorze. Powiedział, że będą musieli żyć w aktywnym i odpowiedzialnym posłuszeństwie.
Zaznaczył, że choć przez ślub ubóstwa wyrzekają się prawa do własności, to jednak od teraz będą mieli wszystko wspólne, ale nie jako jednostka. Nawet jeśli kiedyś zdarzy się, że otrzymają wynagrodzenie za posługę apostolską, nie będzie to ich prywatnym zarobkiem, lecz zostanie przeznaczone dla wspólnoty. Stwierdził ponadto, że ślub ubóstwa zakłada też podjęcie właściwej odpowiedzialności i troski za nasze wspólne dobra. Bracia muszą przede wszystkim przeżywać swoje życie konsekrowane w naśladowaniu Chrystusa. Przestrzegł ich, aby unikali jakiegokolwiek typu własności prywatnej.
Przypomniał im, że poprzez ślub czystości wyrażają pragnienie życia w czystości dla królestwa Bożego. Jesteśmy bezżenni dla królestwa Bożego. Jesteśmy wezwani do tego, by być czystego serca i jako tacy potrzebujemy sakramentu pojednania do oczyszczenia się z wszelkiej zmazy grzechu. Wezwał ich, aby nie godzili się na kompromisy w kwestii czystości, ale naprawdę starali się zachować ślub czystości poprzez żarliwą modlitwę, kontemplację tajemnic Bożych i stając się gorliwymi w działalności apostolskiej.
Zachęcił ich, aby nie stawiali na własne siły. Nakłaniał, aby w swoich relacjach z innymi nie byli zaborczy, lecz pełni szacunku i uprzejmości, idąc śladami św. Franciszka z Asyżu.
Na koniec, choć nie jest to mniej ważne, minister prowincjalny zachęcił braci profesów, aby zawsze powierzali się modlitwie. Być skutecznymi zakonnikami znaczy żyć modlitwą dziś, a nie jutro.

Fr. Mathews KASONGO, sekretarz prowincji