132. zwyczajne zgromadzenie ogólne FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) odbyło się w dniach od 28 lutego do 1 marca 2024 r. w domu „Leonori” w S. Maria degli Angeli w Asyżu i było połączone z drugą częścią 46. zwyczajnego zgromadzenia ogólnego unii konferencji ministrów prowincjalnych rodziny franciszkańskiej we Włoszech.

Podstawowe tematy omawiane przez ministrów prowincjalnych, kustoszy i delegatów, a także asystenta generalnego FIMP fr. Giovanni VOLTAN, dotyczyły formacji początkowej, np. zakończenia postnowicjatu w Rivotorto, najbliższego roku nowicjatu w Świętym Konwencie, a ponadto wstępnego okresu formacji ustawicznej, jak bezpośrednie przygotowanie do profesji wieczystej (drugi nowicjat) czy spotkanie młodych braci (do pięciu lat po ślubach wieczystych). Poruszono też sprawy związane ze zjazdem proboszczów, franciszkańskim centrum młodzieżowym w Asyżu, franciszkańskim centrum misyjnym.
Zgromadzenie przeanalizowało obszary działalności asystencji narodowej przy MI i FZŚ we Włoszech oraz mianowało fr. Paolo CELLINI asystentem narodowym FZŚ przy Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych.
Jeśli chodzi o przyszłość, przypomniano kolejne cele projektu pozyskiwania funduszy (projekt obejmuje 12 jurysdykcji), oraz proces przygotowań do kapituły generalnej zwyczajnej w 2025 r.
Prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO zaprezentował wytyczne w zakresie ochrony małoletnich i osób bezradnych przed nadużyciami seksualnymi oraz procedury do zastosowania w przypadku zgłoszenia skargi.
W czwartek 29 lutego minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, przeprowadzający wizytację kanoniczną w kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech, spotkał się z uczestnikami zgromadzenia, a następnie przewodniczył nieszporom przy grobie św. Franciszka z udziałem przedstawicieli rodziny franciszkańskiej z Włoch.
Następne zwyczajne zgromadzenie plenarne FIMP odbędzie się w dniach od 17 do 22 listopada 2024 r. w Turcji.

Fr. Marco BELLACHIOMA, sekretarz FIMP