Pod koniec 2020 r. obchodzimy godną uwagi rocznicę, zwłaszcza dla nas zakonników. Jest to 70. rocznica zniesienia życia konsekrowanego przez komunistyczne władze państwowe w byłej Czechosłowacji, co dokonało się w ramach przymusowego wypędzenia zakonników z klasztorów podczas tzw. „nocy św. Bartłomieja zakonników”. Chodziło o wyeliminowanie wszystkich wspólnot zakonnych na terytorium Czechosłowacji, w tym także Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

W nocy z 13 na 14 kwietnia 1950 r. tajne służby komunistyczne, we współpracy z uzbrojonymi siłami milicyjnymi, wkroczyły do klasztorów zakonów męskich na terenie całego kraju dokładnie o godz. 24. Podobna interwencja została powtórzona w odniesieniu do sióstr zakonnych w nocy z 3 na 4 maja tego samego roku. W wyniku akcji z kwietnia 1950 r. w Czechosłowacji zlikwidowano 219 klasztorów męskich i internowano 2376 zakonników.
Obchody 70. rocznicy zostały mocno naznaczone przez pandemię. Większość wydarzeń mogła odbywać się tylko poprzez Internet. Na początku września współbracia z kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Słowacji zebrali się w naszym kościele w Lewoczy, gdzie wraz z wiernymi obchodzili rocznicę „nocy św. Bartłomieja zakonników” w Czechosłowacji. Na zakończenie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową przy głównych drzwiach klasztoru, z którego pod eskortą uzbrojonej milicji deportowano zakonników i który przez 40 lat był zamieniony na fabrykę do produkcji wyłączników różnicowoprądowych.

Fr. Tomáš LESŇÁK