Już w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji zbrojnej (24 lutego 2022 r.) Fundacja Brat Słońce, powołana przez prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), uruchomiła zbiórkę pieniężną na rzecz Ukrainy pod nazwą „Pomoc Ukrainie”.

Chyba nikt z nas nie spodziewał się tegorocznego Wielkiego Postu biegnącego równolegle z tak niewyobrażalnym, namacalnym cierpieniem naszych sióstr i braci za wschodnią granicą. Bracia franciszkanie na stałe posługujący na terenie Ukrainy także stanęli wobec zupełnie nowych wyzwań. Mimo trwającej wojny wszystkie nasze klasztory franciszkańskie na Ukrainie czynnie działają, włączając się w pomoc miejscowej ludności oraz tym, którzy szukają schronienia z innych regionów kraju.
Franciszkanie na Ukrainie nie tylko zajmują się dostarczaniem pomocy humanitarnej, ale także udzielają schronienia w swoich klasztorach, organizują paczki pomocowe, spowiadają, zapewniają posługę duszpasterską. Mając na uwadze Jezusowe wezwanie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40), wszystkie swoje działania kierują do tych, którzy teraz szczególnie potrzebują pomocy i otuchy. W tym codziennym poświęceniu chcemy ich umacniać i wspierać.
Na dzień dzisiejszy Fundacja Brat Słońce zebrała pokaźną sumę pieniężną. Z tych środków udało się do tej pory zakupić dwa generatory prądu. Była to niezbędna potrzeba dla dwóch klasztorów na Ukrainie ze względu na bardzo częste przerwy w dostarczaniu prądu i na konieczność ogrzewania pomieszczeń, w których stale nocują uchodźcy. Zakupiono też 10 łóżek polowych oraz niezbędne artykuły dla grupy uchodźców przebywających w klasztorze w Bołszowcach. Dla klasztoru w Maćkowcach postarano się o niezbędny sprzęt medyczny. Aby zaopatrzyć każdy klasztor w zestaw pierwszej pomocy na wypadek bombardowania, zakupiono gaśnice i koce gaśnicze, krótkofalówki, radia. Wszystkie te rzeczy udało się zdobyć dzięki hojnemu wsparciu darczyńców indywidualnych oraz wsparciu finansowemu płynącemu z różnych klasztorów franciszkańskich prowincji krakowskiej.
Fundacja uruchomiła także zbiórkę darów rzeczowych. W pierwszych dwóch tygodniach marca 2022 r. prowadzono zbiórkę na furcie wyższego seminarium duchownego franciszkanów w Krakowie. Zbiórkę darów zorganizowały także poszczególne klasztory prowincji krakowskiej w Polsce i za granicą. Otrzymaliśmy dary m.in. z Niemiec i Włoch. Wszystkie te rzeczy były przekazywane na bieżąco do kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie.
Nie wiadomo, co wydarzy się w najbliższych dniach. Obecnie w największej potrzebie znajduje się klasztor w Kremenczuku, który boryka się z problemami w dostępie do ciepłej wody. Bracia tam posługujący mają bardzo utrudniony dostęp do pomocy humanitarnej. Transporty z żywnością i pomocą humanitarną praktycznie nie docierają, bo zerwane są mosty, bombardowane są miasta. W klasztorze niezbędne jest wykonanie modernizacji systemu grzewczego i na ten cel zbieramy fundusze. W dalszym ciągu Fundacja jest gotowa do niesienia pomocy, jakiej będą potrzebować nasi współbracia. Próśb nie brakuje. Sytuacja jest dynamiczna i tak naprawdę każdy nowy dzień jest niewiadomą, jak będą toczyć się losy wojny.
Z serca dziękujemy każdemu, kto już pomógł i jeszcze może wspomóc ten cel. Bóg zapłać!
Wszystkie informacje można znaleźć na stronie franciszkańskiej Fundacji Brat Słońce (www.bratslonce.pl) oraz na fanpage’u Fundacji na portalu Facebook.

Zespół Fundacji Brat Słońce

Brat Słońce