W domu rekolekcyjnym „El Cenáculo” w Pilar (Buenos Aires) odbyła się w dniach 13-16 listopada 2023 r. druga część 10. kapituły zwyczajnej prowincji „Rioplatense” św. Antoniego z Padwy w Argentynie i Urugwaju.

Obradom przewodniczył minister prowincjalny fr. Javier FONTANA (druga kadencja). Obecny był asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Rogério PEREIRA XAVIER. Kapituła zatwierdziła czteroletni plan prowincji Upodabniać się do Ewangelii, aby być wspólnotą braterską, który będzie realizowany w latach 2023-2027. Wybrała także gwardianów sześciu klasztorów prowincji, ekonoma i poborcę oraz wychowawcę aspirantów.
Była to dobra okazja do wspólnej modlitwy, podzielenia się opiniami i braterskiego rozeznania, a zarazem wspólnego spojrzenia na przyszłość jurysdykcji, wychodząc od zasobów ludzkich i charyzmatycznych w konkretnej rzeczywistości, w jakiej żyją współbracia. Z wdzięcznym i pełnym nadziei sercem prowincja podąża dalej swoją drogą, ufając we wstawiennictwo brata Franciszka i w miłosierdzie Ojca.

Fr. Lindor Alcides TOFFUL Segretario del Capitolo