W piątek 24 maja 2024 r. przypadała 771. rocznica poświęcenia bazyliki św. Franciszka w Asyżu. W tym roku uroczystość została szczególnie podkreślona przez obecność relikwii krwi św. Franciszka z sanktuarium braci mniejszych na górze Alwerni.

Mszy św. przewodniczył minister generalny fr. Carlos Alberto TROVARELLI. W uroczystej liturgii uczestniczyli nie tylko przedstawiciele różnych instytucji, zakonnicy i zakonnice oraz mieszkańcy Asyżu, ale także ministrowie generalni zakonów i zgromadzeń męskich (USG) zgromadzeni w tych dniach w S. Maria degli Angeli.
Było to prawdziwie święto kościelne: upamiętnienie poświęcenia świątyni ukazało nam, że ze św. Franciszkiem i na jego śladach jesteśmy Kościołem, Ciałem Chrystusa i sakramentem jedności dla świata. W tym kontekście warto przytoczyć końcowe słowa z homilii ministra generalnego: „W dzisiejszą uroczystość poświęcenia bazyliki św. Franciszka podziwiamy nie tylko piękno świętego miejsca, ale przede wszystkim fundament, który podtrzymuje całą budowlę: duchową postawę człowieka, Franciszka, który w swojej kruchości żył tajemnicą Chrystusa, wskazując drogę ku nowej ludzkości. Powierzamy się świętemu z Asyżu, aby przypominał nam, jak angażować się w budowanie Kościoła prostym świadectwem naszego życia”.

Pełny tekst homilii można znaleźć na stronie: https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/fede/festa-della-dedicazione-della-basilica-di-san-francesco-53491

Fr. Giulio CESAREO