W dniu 9 czerwca 2020 r., o godz. 20.45, odbywa się we włoskiej telewizji publicznej RAI1 akcja dobroczynna, podjęta z inicjatywy Świętego Konwentu w Asyżu, prowadzona przez Carlo CONTI. W tym roku zebrane środki są przeznaczone na pomoc dla stołówek zarządzanych przez franciszkanów we Włoszech i dla rodzin dotkniętych kryzysem z powodu pandemii.

Wydarzenie odbywa się już po raz 18. i jest organizowane przez Stowarzyszenie „Franciszek z Asyżu, człowiek i brat”, założone w 2003 r. i mające siedzibę w Świętym Konwencie w Asyżu. Jest to stowarzyszenie non-profit i prowadzi akcje dobroczynne i charytatywne dla potrzebujących.
Warto przypomnieć niektóre z wielu inicjatyw, jakie zostały sfinansowane do tej pory: projekty na rzecz ludności Zambii i Malawi poprzez zakup i dystrybucję żywności i leków oraz budowę szpitala; na rzecz ludności Ugandy; na rzecz Darfuru (obecnie Sudanu Południowego), będącego sceną licznych konfliktów; na rzecz dzieci z Czadu poprzez budowę szkoły i przychodni lekarskiej; na rzecz Haiti po tragicznym trzęsieniu ziemi w 2010 r.; na rzecz włoskiego regionu Emilia-Romania po trzęsieniu ziemi w 2012 r.; na rzecz Filipin po cyklonie w 2013 r.; na rzecz Iraku i Jordanii z powodu konfliktów, które nigdy nie ustały całkowicie; na rzecz Etiopii poprzez dystrybucję żywności w szkołach; na rzecz Kolumbii poprzez pomoc osobom w trudnej sytuacji itp.
Na koniec należy podkreślić, że finansowane projekty są często powierzane i realizowane przez naszych współbraci posługujących w różnych miejscach.

Biuro ds. komunikacji