W Świętym Konwencie w Asyżu odbył się w dniach 14-16 grudnia 2022 r. (część I) i 8-9 lutego 2023 r. (część II) kurs dokształcający dla kaznodziejów.

Homilia: umiejętność wypowiadania słów, dzięki którym pałają serca (EG 142) – takie motto, zaczerpnięte z adhortacji apostolskiej papieża Franciszka, przyświecało kursowi, w którym uczestniczyli współbracia z całej kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech (Asyż). W szczególny sposób poruszono zagadnienie tej specyficznej formy głoszenia słowa Bożego, jaką jest homilia.
Pierwszy wykład poprowadził abp Rino FISICHELLA z Dykasterii ds. Ewangelizacji: Status homilii w „Evangelii gaudium”. Z kolei fr. Tomasz SZYMCZAK, sekretarz generalny i biblista, omówił zagadnienie: Biblijny przykład przepowiadania. Jak przygotować homilię. Źródła inspiracji i prowokacji: Dzieje Apostolskie, św. Paweł, przypowieści… Na zakończenie fr. Alessandro RATTI rozwinął temat: Komunikacja i jej zasady w homilii.
W drugiej części kursu wystąpiło dwóch mówców. Pierwszego dnia ks. Pietro Angelo MURONI, dziekan wydziału teologii na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim i wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym, wygłosił prelekcję: Homilia i jej kontekst liturgiczny. W drugim dniu przemawiał abp Felice ACCROCCA, metropolita Benevento: Franciszek z Asyżu i przepowiadanie.
Kurs, zorganizowany przez komisję ds. ewangelizacji i duszpasterstwa sanktuarium, miał na celu zwrócenie większej uwagi na formę przepowiadania homiletycznego i uwzględniał miejsce, w którym odbywało się spotkanie.

Fr. Francesco SCIALPI