W Środę Popielcową, 22 lutego 2023 r., bracia z kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech (Asyż) przeżywali pierwszy wielkopostny dzień skupienia.

Rozważanie wygłosił fr. Giulio CESAREO, dyrektor biura ds. komunikacji Świętego Konwentu, opierając się na fragmencie Ewangelii św. Łukasza (4, 13-30). Podkreślił, że Bóg Ojciec w swoim Synu Jezusie w sposób zwyczajny ukazuje swoją miłość do nas. Chrystus nie oferuje nam życia lepszego, ale życie nowe, życie Boże, które jest komunią. Od nas zależy, czy je przyjmiemy i do niego przylgniemy, aby być zbawionym.
Dzień skupienia zakończył się nieszporami i spotkaniem w grupach, podczas którego – stosując metodę synodalną – podzielono się swoimi przemyśleniami.

Fr. Francesco SCIALPI