Bracia z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii zebrali się w dniach 14-16 listopada 2023 r. w klasztorze św. Franciszka w Roman na spotkaniu poświęconym formacji ustawicznej.

Prelegentką była ceniona psycholog Marina VENCESLAI, która przyjechała z Umbrii we Włoszech. Tematem tych dni była szeroko pojęta „misja”. Warto dodać, że zagadnienie to stanowi również treść trzeciego rozdziału czteroletniego planu prowincjalnego.
Każde spotkanie rozpoczynał przewodniczący komisji ds. formacji ustawicznej fr. Lucian HORLESCU, podając niektóre wskazania logistyczne dotyczące jego skutecznego przebiegu.
Na początku prelegentka zdefiniowała z etymologicznego i semantycznego punktu widzenia pojęcie „misji”. Następnie, powołując się na różnych autorów, stopniowo rozwijała poruszany temat, wskazując pewne przydatne wyróżniki, ułatwiające dobrze wypełniać misję, zarówno osobistą, jak i wspólnotową.
W bardzo inteligentny sposób mówczyni pomogła zrozumieć znaczenie samoświadomości i rolę motywacji w wypełnianiu własnej misji. Świadomość potrzeb, które chce się zaspokoić poprzez określoną misję, usystematyzowanie tych potrzeb i zaplanowanie wypełnienia misji zgodnie z tymi wskazaniami czyni nas skutecznymi w swojej misji.
Jeśli chodzi o misję wspólnotową, wyjaśniła, że trzeba rozwijać konkretne umiejętności i kompetencje, które ułatwiają wypełnianie naszej misji. Należą do nich umiejętności relacyjne, takie jak bycie obecnym w rozwiązywaniu problemów, w znoszeniu problemów, w przekształcaniu problemów.
Po wykładach w auli prelegentka przekazała uczestnikom arkusz pełen pytań przydatnych do przemyśleń i wypowiedzi w grupach. W południe wszyscy udali się do kaplicy, gdzie odbyło się centralne spotkanie z Panem. Mszę św. celebrował wikariusz prowincjalny fr. Ionel-Emilian DUMEA, który w homilii podkreślił rolę i istotę naszej misji: „Naszym zadaniem jest służyć sobie nawzajem, a nie by nam służono! Dlatego nasza służba musi być darmowa i bezinteresowna!”
Po Mszy św. i braterskiej agapie uczestnicy ponownie zebrali się w auli, aby zrelacjonować i podzielić się pracą w grupach oraz przekazać wszystkim bogactwo pomysłów wypracowanych w każdym zespole.
Prelegentka odpowiedziała na pytania postawione w grupach, a następnie uzupełniła przydatnymi sugestiami i praktycznymi przykładami to wszystko, co zostało poruszone i omówione w grupach.
Każdy dzień kończył się podziękowaniem Bogu za dar formacji zakonnej, a także prelegentce za głoszone konferencje i praktyczne odpowiedzi na pytania braci, jak również każdemu z braci za jego obecność i za misję pełnioną w prowincji lub poza nią.
Wszyscy zadowoleni i odnowieni na duchu poprzez nowe doświadczenie formacyjne powrócili do swojej misji bardziej zmotywowani, aby stać się narzędziem pokoju i dobra dla wspólnoty, prowincji i ludzkości.

Fr. Lucian HORLESCU