Będę zawsze chodził w Twojej obecności! Tymi słowami, zaczerpniętymi z Psalmu 115, rozpoczął się w niedzielę 25 lipca 2021 r. drugi nowicjat FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) w Asyżu, w Protoklasztorze św. Franciszka z Rivotorto. W tym roku obecnych było siedmiu młodych braci, którzy złożyli oficjalne prośby o złożenie ślubów wieczystych.

Trzech z nich pochodzi z Prowincji Włoskiej św. Antoniego z Padwy północne Włochy): Fra Francesco A. COSMA, Fra Roberto GOTTARDI i Fra Luca M. RANOCCHINI, a trzech z Prowincji Serafickiego Ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol): Fra Giuseppe DI BIASE, Fra Roberto M. DI GENNARO i Fra Salvatore M. ROBUSTELLI. Wraz z nimi odbył swój drugi nowicjat również jeden brat z FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis): Fra Hunor Tamás ZSÓK, który należy do Delegatury prowincjalnej na Węgrzech i w Siedmiogrodzie Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk).
W tym czasie, który trwał około miesiąca, uczestnicy byli zaproszeni do jeszcze większego wsłuchiwania się w Słowo Boże, w atmosferze ciszy i kontemplacji, aby podjąć na nowo niektóre ważne wątki dotychczasowego rozeznawania, w perspektywie całkowitego oddania swojego życia Panu, za przykładem ojca św. Franciszka z Asyżu. W tej drodze pomagał im dobrze przygotowany zespół formacyjny, którym od kilku lat kieruje Fra Bernardino HOSPITAL POSADA z Prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii, wspomagany przez Fra Giuseppe TONDO z Prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia) oraz Fra Etienne GILSON z Prowincji św. Pawła Apostoła na Malcie.
Ze wspólnotą w Rivotorto bracia nowicjusze dzielili czas na modlitwę, wspólne posiłki i prace domowe. Odbyli również kilka krótkich podróży do miejsc franciszkańskich w Umbrii i okolicy.
Wdzięczni Panu za dar tych naszych braci, wspieramy ich drogę przygotowania naszymi modlitwami.

Fra Franciszek A. COSMA