W dniach 22-24 listopada 2021 r., w międzynarodowym kolegium św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie, odbyło się spotkanie formacyjne dla gwardianów z Włoch i Malty. Jego myślą przewodnią było: Gwardian w służbie wspólnoty braterskiej.

W spotkaniu, zorganizowanym w imieniu kurii generalnej przez fr. Giovanni VOLTAN, asystenta generalnego FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali), i fr. Maurizio DI PAOLO, prokuratora generalnego, wzięło udział 32 gwardianów z prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) (6), prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe) (16), prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja-Molise) (2), prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) (3), prowincji św. Pawła Apostoła na Malcie (2), kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech (Asyż) (2), kustodii prowincjalnej świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria) (1). Obecny był również minister prowincjalny z Malty fr. Colin SAMMUT i minister prowincjalny z Włoch Środkowych fr. Francesco LENTI.
W pierwszym dniu omówiono głównie profil historyczny i prawny postaci gwardiana w rodzinie franciszkańskiej. W tym względzie cenne były relacje przedstawione przez fr. Giancarlo CORSINI, znawcę franciszkanizmu, fr. Maurizio DI PAOLO i fr. Francesco PANIZZOLO, urzędników z prokuratorii generalnej. Z kolei fr. Marco MORONI, kustosz z Asyżu, opierając się na osobistej historii, mówił na temat nowych doświadczeń wspólnotowych według Uchwały 9 kapituły generalnej z 2019 r.: „Dla młodego wina nowe bukłaki”. Na zakończenie dnia minister generalny fr. Carlos TROVARELLI odprawił Mszę św.
Drugi dzień prowadzili fr. Gabriele LUPI i Donatella FORLANI, którzy poruszyli delikatne zagadnienie relacji w naszych wspólnotach braterskich: dynamiczność, przeszkody, zachodzące procesy. W szczególności podkreślili, że posługa gwardiana ma decydujące znaczenie w inicjowaniu właściwych procesów, które budują bliskość między członkami wspólnoty braterskiej, a jednocześnie zwracają uwagę na znaki wskazujące na ewentualne niebezpieczeństwa dla życia braci i całej wspólnoty.
Po południu uczestnicy, zebrani w czterech podgrupach, mieli okazję podzielić się przebiegiem kursu. Fr. Massimiliano SEMBIRING, wicedelegat generalny ds. formacji, wygłosił prelekcję dotyczącą kapituły klasztornej: przygotowanie, spotkanie, planowanie. Uroczystej celebracji eucharystycznej, w której wzięła udział również wspólnota Seraphicum, przewodniczył abp José Rodríguez CARBALLO OFM, sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W homilii nakreślił on autorytet Chrystusa, mający na celu wzrost każdego człowieka. Wieczór braterstwa został zorganizowany przez postnowicjuszy FIMP.
W trzecim i ostatnim dniu, po omówieniu zagadnień historycznych, prawnych i animacji braterskiej, nie mogło zabraknąć delikatnej i ważnej kwestii odpowiedzialności miejscowego przełożonego w dziedzinie ekonomicznej i administracyjnej. Sprawy te poruszyli: poborca generalny fr. Leszek ŁUCZKANIN i ekonom generalny fr. Nicola ROSA.
Kurs został dobrze oceniony przez obecnych na nim gwardianów, którzy podkreślali, że warto dzielić się doświadczeniem i przebytą drogą z innymi gwardianami, nawet z innych prowincji. Nie brakowało też gwardianów, którzy z satysfakcją stwierdzali, że mieli możliwość uczenia się nowych rzeczy bądź ponownego uczenia się starych rzeczy. Było to z pewnością pożyteczne spotkanie i można by myśleć o jego powtórzeniu w następnych latach.

Fr. Daniele SCIACCA, sekretarz prowincji Włoch Środkowych