Drugi rok z rzędu obchodzono święto kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech oraz uroczystość poświęcenia papieskiej bazyliki św. Franciszka.

W poniedziałek 24 maja 2021 r., o godz. 11, Mszy św. koncelebrowanej w bazylice górnej przewodniczył kustosz generalny fr. Marco MORONI. Wzięli w niej udział członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, męskich i żeńskich wspólnot zakonnych rodzin franciszkańskich obecnych w Asyżu oraz przedstawiciele instytucji miejskich.
Zapisy kronikarskie podają, że zaraz po kanonizacji, dokonanej 16 lipca 1228 r., papież Grzegorz IX wyraził pragnienie, aby w Asyżu wzniesiono okazałą świątynię ku czci serafickiego ojca, w której byłyby przechowywane jego doczesne szczątki. Pobłogosławił on kamień węgielny, a w 1230 r. nakazał przeniesienie ciała św. Franciszka z kościoła św. Grzegorza do nowej bazyliki, której nadał tytuł „głowy i matki” Zakonu franciszkańskiego. W 1253 r. papież Innocenty IV uroczyście konsekrował bazylikę górną i dolną oraz klasztor. Świątynia została podniesiona do rangi bazyliki patriarchalnej i kaplicy papieskiej przez Benedykta XIV w 1754 r.
W wygłoszonej homilii kustosz powiedział: „Jednym z elementów, który mnie fascynuje w tej bazylice, jest fakt, że grób św. Franciszka znajduje się głęboko w środku, w swego w rodzaju filarze, u podstawy całej konstrukcji. Grób alter Christus („drugiego Chrystusa”) stał się kamieniem węgielnym, wybranym i drogocennym. Skoro Franciszek, we śnie Innocentego III, podtrzymywał swoimi smukłymi ramionami bazylikę laterańską, to teraz, od ośmiuset lat, jego kruche kości symbolicznie podtrzymują cały ciężar tej budowli, ale jeszcze bardziej podtrzymują drogi niezliczonych mężczyzn i kobiet, którzy przyjęli jego propozycję życia, jego małość, jego urok prostego głoszenia Ewangelii oraz jego wielkoduszne i pełne pasji świadectwo, tak wczoraj, jak i dziś”.
Kaznodzieja zachęcił współbraci do bycia uległymi na działanie Ducha Świętego, aby uwidocznić obecność Jezusa Chrystusa w świecie. Powierzył przyszłość kustodii św. Franciszkowi i Maryi, Matce Kościoła, której święto papież Franciszek ustanowił jako obowiązkowe dla całego Kościoła w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego, który w tym roku przypadał właśnie w tym dniu.
Ze względu na normy dotyczące pandemii tylko współbracia z trzech wspólnot kustodii mogli kontynuować świętowanie, spożywając wspólny obiad w refektarzu.

Fr. Mario CISOTTO, sekretarz kustodii